Persbericht

‘Light’ maakt ook op de lange termijn niet slanker

Gepubliceerd op
12 mei 2016

Het aanbieden van light-varianten van snoep, frisdrank of zoutjes werkt ook op de lange termijn alleen maar overconsumptie van deze caloriearme producten in de hand. Het draagt niet bij aan de doelstelling om overgewicht bij de bevolking terug te dringen. Dat blijkt uit een studie van onder anderen de Wageningse marketinghoogleraar Joost Pennings in het International Journal of Research in Marketing.

Gezondheidsclaim ‘light’ lokt extra consumptie uit

Dat consumenten meer light chips eten zodra ze daarop zijn overgeschakeld was al bekend, maar nu blijkt dat ze een jaar later nog steeds in dat gedrag volharden. Sterker, ze eten dan naast de ‘lichte’ ook weer de vertrouwde variant van hun snoep. Gemiddeld kopen ze 13% meer calorieën het jaar na de eerste aankoop dan het jaar daarvoor. Het onderzoeksteam Kathleen Cleeren (Katholieke Universiteit Leuven), Kelly Geyskens, Universiteit Maastricht, Peter C. Verhoef (Rijksuniversiteit Groningen) en Joost Pennings (Wageningen University) adviseert de overheid dan ook om voorzichtig te zijn met het aanprijzen van lightproducten.

Terugdringen obesitas

Het terugdringen van de welvaartsziekte obesitas is al decennia een zorg van de overheid. De voedingsindustrie speelt graag in op deze ontwikkeling en biedt daarom lichte varianten aan van bijvoorbeeld chips, snoep en frisdrank. De gezondheidsclaim dat er minder calorieën per 100 gram in zitten mag kloppen, maar omdat er meer van wordt geconsumeerd werkt die claim contraproductief, legt Pennings uit: “Mensen voelen zich schuldig als ze iets eten waar ze dik van worden, maar als ze overschakelen op light blijken ze er meteen meer van te eten. Vervolgens wordt dat een gewoonte, waarbij ze na een jaar niet alleen meer eten van de lightversie, maar vaak deels ook weer van de gewone variant.” Het is voor het eerst dat dit lange-termijn-effect wetenschappelijk is vastgesteld.

Het onderzoek concentreerde zich op de consumptie van light chips, maar volgens prof. Pennings strekken de conclusies zich uit tot alle ‘hedonische’ producten, waaronder ook snoep en frisdrank, die vooral een genotsfunctie hebben. De onderzoekers baseren zich op de gegevens van marktonderzoeker GfK, dat de aankoop van een steekproef aan huishoudens volgt. Daarbij kozen de onderzoekers de huishoudens die net waren overgestapt op light chips. Ze telden de hoeveelheid calorieën die daarmee gepaard gingen. De resultaten zijn volgens Joost Pennings ook van toepassing op andere West-Europese landen en de Verenigde Staten.

Pennings en zijn collega’s vinden daarom dat de overheid voorzichtig moet zijn bij het aanprijzen van lightproducten: ‘Light is niet slecht maar we moeten ons bewust zijn van het psychologische effect van die claim. Als we willen dat mensen met overgewicht ook daadwerkelijk minder calorieën binnenkrijgen, moeten we ze beter voorlichten.’

Publicatie

Cleeren, K. (KU Leuven), Geyskens, K. (Maastricht University), Verhoef, P.C. (Rijksuniversiteit Groningen), & Pennings, J.M. (Wageningen University) (2016). Regular or low-fat? An investigation of the long-run impact of the first low-fat purchase on subsequent purchase volumes and calories. International Journal of Research in Marketing.

Toegang tot de data werd verkregen door de steun van AiMark.