Nieuws

'Algen, het groene goud’ wint Linnaeusprijs 2015

Gepubliceerd op
24 april 2015

Op vrijdag 24 april was de jaarlijkse Linnaeusprijsuitreiking, een stimuleringsprijs om de belangstelling voor de plantenwetenschappen te verhogen onder vwo-scholieren. Harro Jongen, Michiel Nieuwkamer en Matthijs Oude Nijhuis, leerlingen van het Etty Hillesum Lyceum (Het Vlier) in Deventer, ontvingen de hoofdprijs voor hun profielwerkstuk ‘Algen, het groene goud’.

De tweede prijs was voor Pauline Boot en Mathilde Tjepkema, leerlingen van het Esdal College in Emmen, voor hun profielwerkstuk getiteld ‘Alles over de tuinkers met een korreltje zout’.

Dit jaar zijn er door de jury, onder leiding van Dr. Anja Kuipers, opleidingsdirecteur Plant Sciences van Wageningen UR, twee derde prijzen toegekend.

Lotte Demmink en Celine Kock, leerlingen van het Cambium College in Zaltbommel, ontvingen de derde prijs voor hun profielwerkstuk ‘De zuiverende werking van de waterhyacint op door zware metalen vervuild water’.

Er is ook een derde prijs gegaan naar het werkstuk ‘Algae, are they our future?’, dat is samengesteld door Aniek Oomens en Guido Kielenstijn, leerlingen van het Stedelijk College in Eindhoven.

Algen, het groene goud

Heel sterk aan jullie verslag is dat er per hoofdstuk aandacht is voor discussie van de resultaten en tips voor vervolgonderzoek, en dat aan het eind de overall conclusies te vinden zijn.
Uit het juryrapport

Een goed uitgewerkt profielwerkstuk dat het onderwerp algen in een breed perspectief zet door een aantal heel verschillende aspecten van algen uit te werken (kweken, chlorofyl-winning, business cases, ethiek). Zo’n extra eigen inbreng is voor een profielwerkstuk over algen trouwens ook echt nodig, want vanuit AlgaeParc krijg je als scholier al een heel goede basis mee. De kunst is dan om vanuit die basis een stap verder te zetten, en bijvoorbeeld business cases toe te voegen en op zoek te gaan naar de mogelijkheden voor ontwikkeling van de algenmarkt, zoals Harro, Michiel en Matthijs hebben gedaan.

Alles over de tuinkers met een korreltje zout

Pauline en Mathilde hebben een grote vraag, namelijk of en hoe planten kunnen reageren op toenemende verzilting, heel mooi vertaald naar experimenten waarin ze het effect van verschillende zoutconcentraties op de groei van tuinkers hebben onderzocht. De gedetailleerde proefopzet, het pilotexperiment en het hoofdonderzoek zijn goed doordacht en creatief uitgevoerd. Alle resultaten zijn goed gedocumenteerd, en worden uitgebreid bediscussieerd.

De zuiverende werking van de waterhyacint op door zware metalen vervuild water

Lotte en Celine hebben zich verdiept in de wereld van de waterhyacint, en uitgezocht of deze waterplant de zware metalen zink, koper, ijzer en kwik uit vervuild water kan opnemen. Een origineel onderwerp waarvoor Lotte en Celine uitgebreide proeven hebben bedacht die ze ook goed en nauwkeurig hebben uitgevoerd, met concentratiemetingen en waarnemingen aan de planten.

Algae, are they our future?

Zoals vaker de afgelopen jaren kregen we ook deze keer weer een aantal inzendingen over algen en de productie van biodiesel. Dat heeft alles te maken met de profielwerkstukdag van het AlgaeParc hier in Wageningen. Voor de jury is het dan de taak om de eigen creativiteit van de scholieren te zoeken naast de standaardproeven. Het profielwerkstuk van Aniek en Guido springt er uit omdat ze zich uitgebreid hebben verdiept in de achtergrond en toekomstmogelijkheden van biobrandstoffen en de rol die algen daarbij kunnen spelen. De hoofd- en deelvragen zijn duidelijk geformuleerd, en de hypothese uitgebreid toegelicht.