Nieuws

Livestock Research mooie tweede plaats Weidegang Stimulator Award

Gepubliceerd op
18 december 2014

Livestock Research ontving afgelopen maandag 15 december de tweede prijs van de Weidegang Stimulator Award uit handen van de partners van het Convenant Weidegang. De convenantpartners konden aangeven welke partijen in hun ogen zich het meest hadden ingezet om het gezamenlijk doel te behalen. FrieslandCampina ontving de eerste prijs. De prijs werd uitgereikt tijdens de jaarlijkse bijeenkomst waar de actuele weidegang cijfers bekend worden gemaakt.

Van de melkveebedrijven in Nederland heeft 77,8 procent in 2014 weidegang toegepast. Dit blijkt uit gegevens van ZuivelNL. In 2013 bedroeg het percentage melkveebedrijven met weidegang 80 procent.

In het convenant hebben in 2012 partijen uit de melkveehouderij en de voedselketen afgesproken om tenminste het niveau van weidegang van 2012 te behouden. Toen paste 81,2 % van de melkveebedrijven in Nederland weidegang toe. De 63 ondertekenaars van het Convenant Weidegang ondernemen allen vanuit hun eigen rol acties om weidegang tenminste op het niveau van 2012 te houden.

Meer informatie