Nieuws

Livestock Research ondersteunt de plannen voor het fokken van gezonde rashonden

Gepubliceerd op
18 februari 2014

De Raad van Beheer op Kynologisch gebied in Nederland heeft op 3 februari aan staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken een intentieverklaring overhandigd. In die intentieverklaring staat dat medio 2014 een breed gedragen projectplan gereed zal zijn, met concrete maatregelen die gedrag, welzijn en gezondheid van de hond in Nederland moeten gaan verbeteren.

Doel van dit projectplan is om, samen met de belangrijkste organisaties uit de hondensector maatregelen te formuleren die de gezondheid, het gedrag en het welzijn van honden in Nederland structureel verbeteren.

Livestock Research ondersteunt de intentieverklaring en wil waar mogelijk de beschikbare expertise inzetten om het plan te realiseren.

De directeur van de Raad, Rony Doedijns, heeft de staatssecretaris ook het boek 'Het fokken van Rashonden' van Kor Oldenbroek en Jack Windig aangeboden als bewijs van de eerste stappen die gezet zijn op weg naar een gezonde rashond.

Lees meer in het persbericht van de Raad van Beheer over de intentieverklaring en het samenwerkingsverband.