Nieuws

Locatieselectie met behulp van sensortechnologie

Gepubliceerd op
27 oktober 2016

We zijn druk bezig om ook de bodemfysische gegevens te updaten voor de BRO, onder andere door nieuwe monsters te steken en te analyseren in het lab. Om dat slimmer te doen hebben we nu ook sensortechnologie ingezet. De bemonsteringslocaties worden normaliter geselecteerd op basis van bestaande bodemkaarten en boorgegevens in BRO/BIS. Een belangrijk doel voor dit jaar was het bemonsteren van zware zavelgronden omdat het aantal daarvan in de BRO relatief laag is.

Om zekerder te zijn van het aantreffen van de zavelgronden tijdens de bemonstering is bij wijze van proef op twee testpercelen door middel van sensortechniek het meest optimale punt bepaald. Met de gammaspectrometer van Medusa Explorations is in situ de textuur van de bouwvoor vlakdekkend ingemeten. Op basis van deze gegevens is het monsterpunt dat in eerste instantie op basis van de gegevens in BIS en de bodemkaart was geselecteerd, in beide gevallen over korte afstand verplaatst. De door de gammaspectrometer voorspelde percentages lutum weken 0.5% af van de in het lab nagemeten lutumgehalten. De inzet van de sensor heeft de kans op ‘misprikken’ in het veld verkleind. Een erg goed resultaat en een zinvolle inzet van sensortechnologie.

Informatie: Gerben.Bakker@wur.nl en Fenny.vanEgmond@wur.nl