Nieuws

Lokschapen tegen teken

Published on
22 mei 2014

Teken vormen een lastig probleem voor bezoekers van natuurterreinen en bossen. Onderzoekers gaan nu met ‘lokschapen’ teken vangen.

Hoe krijgen we minder teken?

In een groot deel van onze bossen komen teken voor, soms in grote aantallen. Een deel van de teken kan besmet zijn met de bacterie Borrelia burgdorferi, die de ziekte van Lyme kan veroorzaken. In 2012 is een onderzoek gestart door Wageningen University en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) waarbij een van de doelen is te onderzoeken of en hoe het aantal teken in een gebied kan worden verminderd.

Schapen lokken teken

Verschillende methoden worden nu uitgeprobeerd en nader onderzocht. Een van de methoden is om met behulp van schapen teken in een gebied te doden door schapen een poosje in een gebied, of over een wandelpad, te laten lopen. Deze ‘lokschapen’ zijn behandeld met een anti-tekenmiddel waardoor de teken die zich aan de schapen proberen te hechten snel worden gedood. Op deze manier kunnen de teken die op dat moment actief zijn worden weggevangen en lopen mensen minder risico om gedurende een bepaalde periode op de behandelde plekken door teken te worden gebeten. Omdat gedurende het tekenseizoen regelmatig nieuwe teken ‘wakker’ worden, zal de ‘behandeling’ enkele malen moeten worden herhaald om over een langere periode effectief te zijn.

Experimenten deze zomer

In de zomer van 2014 zullen op drie natuurkampeerterreintjes en op drie boswandelpaden deze experimenten worden uitgevoerd. Tijdens elke behandeling wordt met een kudde schapen (met herder) gedurende een dag een bepaald oppervlak of een bepaald wandelpad belopen om zo zoveel mogelijk actieve teken weg te vangen. Vooraf en achteraf wordt het aantal teken op het experimentele traject geteld zodat kan worden bepaald hoeveel er gedood zijn en hoeveel er eventueel nog over zijn. Op elke proeflocatie zal deze behandeling twee- tot driemaal worden herhaald. Op deze manier kan ook het effect van herhaald wegvangen worden onderzocht.

Betrokkenen in het onderzoek

De proef wordt uitgevoerd door de Resource Ecology Group van Wageningen University onder leiding van dr. Sip van Wieren. Het ‘schapenwerk’ wordt uitgevoerd door Natuurlijk Beheer, Appelscha.