Amerikaanse Dwergstern (Least Tern) Sternula antillarum

Nieuws

Lokvogels werken goed voor Sterns op broedeiland bij Bonaire

Gepubliceerd op
15 mei 2014

Bij Bonaire is een kunstmatig eiland aangelegd waar Sterns ongestoord kunnen broeden, zonder last te hebben van predatoren of verstoringen. Met behulp van houten loksterns broedden er binnen twee weken ruim 90 paartjes Amerikaanse Dwergsterns op het broedeiland.

Foto: Amerikaanse Dwergstern (Least Tern) Sternula antillarum (© observation.org)

Een ei van een Amerikaanse Dwergstern met houten lokstern op achtergrond (mei 2014, © P. Bertuol).
Een ei van een Amerikaanse Dwergstern met houten lokstern op achtergrond (mei 2014, © P. Bertuol).

Kunstmatig aangelegde habitat

Het gebruik van een kunstmatig aangelegde habitat voor de bescherming van bedreigde diersoorten is in Nederland goed bekend. Het is een techniek die voor de bescherming van sterns ook internationaal vaak wordt toegepast. Deze vogels broeden meestal in grote kolonies op de grond en zijn derhalve erg kwetsbaar voor geïntroduceerde roofdieren zoals katten en ratten. In het Caraïbisch gebied wordt deze aanpak nu voor het eerst toegepast op de sternpopulaties van Bonaire.

Belangrijk vogelgebied

Het project vindt plaats in gebied van 6.200 hectare, dat is aangewezen als internationaal belangrijk vogelgebied, zgn. “Important Bird Area” (IBA). Het gebied ligt bij de uitgestrekte zoutpannen van Cargill Salt Bonaire N.V. Dit gebied is het belangrijkste Zuid-Caraïbische broedgebied voor de West-Indische flamingo, waar Bonaire internationaal bekend om staat. Een deel van het gebied is tevens wettelijk beschermd onder het Ramsar-verdrag.

Broedherstelplan voor sterns

Het eiland Bonaire is altijd van internationaal belang geweest als broedgebied voor verschillende soorten sterns. Die zijn in afgelopen decennia echter sterk in aantal achteruitgegaan vanwege habitatvernietiging en verstoring. Op basis van gesprekken vorig jaar juni tussen IMARES, Cargill, de Nationale Parken en de overheid, werd besloten samen te werken aan een broedherstelplan voor sterns: “Tern Nesting Improvement Plan”.

De Cargill bulldozer begint werkzaamheden. (Nov 2013, © Cargill Salt Bonaire NV.)
De Cargill bulldozer begint werkzaamheden. (Nov 2013, © Cargill Salt Bonaire NV.)

Het zware werk om een nieuw eiland aan te leggen en geschikt te maken op een plek vrij van predatoren en verstoring begon in november. Eind april werden de eerste houten loksterns uitgezet op het kunstmatige eiland. Op dezelfde dag werd het eiland al bezocht door 6 Amerikaanse Dwergsterns. Minder dan 2 weken later broedden er meer dan 90 paartjes Amerikaanse Dwergsterns (Sternula antillarum) en 2 paar Visdieven (Sterna hirundo).

Initiatief wordt voortgezet

De samenwerkende partijen hebben grootse plannen om het project voort te zetten en uit te breiden. Dit project introduceert niet alleen een nieuwe aanpak in de regio, het is ook een publiek-private samenwerking waar anderen van kunnen leren.

Gary Rimmey, manager van Cargill Bonaire laat weten: ”Dit is een stevige start waarop de partijen samen een structureel een broedherstelplan gaan bouwen. Het is niet opgezet als een eenmalige inspanning, maar het moet een voortdurende inspanning zijn om de sternpopulatie op Bonaire te vergroten”.