Nieuws

Lourens Poorter benoemd tot persoonlijk hoogleraar Functional ecology of tropical forests

Gepubliceerd op
24 maart 2014

Per 1 maart is Lourens Poorter van de leerstoelgroep Bosecologie en Bosbeheer benoemd tot persoonlijk hoogleraar. Zijn onderzoek richt zich op functionele ecologie: de rol van functionele plantkenmerken in de ecologie op verschillende schaalniveaus, van de groei en verspreiding van soorten tot aan ecosysteemprocessen en ecosysteemdiensten.

"Functionele kenmerken (traits) zijn hot,” zegt Lourens Poorter. “Analyse van het Web of Science laat zien dat meer dan 10 procent van alle wetenschappelijke publicaties in het vakgebied van de ecologie van het afgelopen jaar gebruik maakt van functionele traits van planten of dieren. Traits zijn duidelijk in opkomst, als een belangrijke tool en onderzoekveld in de ecologie, en het belang zal in de toekomst alleen maar toenemen. Het onderzoek heeft zich verlegd van een op soorten gebaseerde ecologie, zoals bedreven werd in de jaren ‘70, naar een op traits gebaseerde ecologie. Voor eenvoudige systemen is het nog mogelijk om individuele soorten en hun paarsgewijze interacties te meten, maar dit is onmogelijk voor hyperdiverse systemen zoals het tropisch regenwoud. Door soorten te beschrijven in termen van hun functionele traits is het mogelijk om algemene patronen te zien, de onderliggende mechanismes te begrijpen, en te voorspellen hoe soorten reageren op milieuveranderingen.”

Lourens Poorter
In zijn trait-gebaseerde benadering gebruik Lourens plant-traits als basis, om op te schalen van de organen van planten, via de performance van individuele bomen, naar soortverspreiding, de assemblage van plantgemeenschappen, en co-existentie.  Door de traits van de plantengemeenschap te kwantificeren, kun je ook kijken wat dit betekent voor ecosysteemprocessen en ecosysteemdiensten. “Wij doen dit bijvoorbeeld in het EU-gefinancierde ROBIN-projekt (the Role of Biodiversity In climate change mitigantioN), waar we met collega’s van Wageningen Universiteit, Alterra, en partners in Europa en Latijns-Amerika evalueren wat de diversiteit aan soorten en hun functionele traits betekent voor de koolstofvastlegging van de tropische regenwouden in Latijns-Amerika.”

Lourens heeft 25 jaar onderzoekervaring met de ecologie en beheer van tropische bossen wereldwijd, en neemt deel aan vele Europese en internationale projecten