Nieuws

Lourens Poorter wint ECR beurs voor baanbrekend onderzoek

Gepubliceerd op
2 april 2019

Drie toponderzoekers: John van der Oost, Lourens Poorter en Dolf Weijers hebben een Advanced Grant van de European Research Council (ERC) verworven. De subsidies, elk 2,5 miljoen euro, stellen de Wageningse onderzoekers in staat om nieuwe ideeën te verkennen op hun onderzoeksgebied: eiwitten, tropische bossen en het plantenkompas.

PANTROP - Biodiversiteit en herstel van bossen in tropische landschappen

Tropische bossen zijn wereldwijde hotspots van biodiversiteit, spelen een sleutelrol in de wereldwijde koolstof- en waterkringloop en leveren cruciale ecosysteemdiensten. Maar ze worden bedreigd door klimaatverandering, ontbossing en verlies van biodiversiteit, veelal door de mens veroorzaakt.

In zijn ERC-onderzoek focust Lourens Poorter en zijn team op bossen die na volledige kap voor landbouwdoeleinden als zogenaamde secundaire bossen zijn hergroeid. Ze bestrijken grote gebieden, hebben een groot potentieel om biodiversiteit en koolstof terug te winnen en vormen de basis voor herstel van ecosystemen. De belangrijkste uitdaging is om de veerkracht van bossen te begrijpen en te voorspellen: wanneer, en onder welke voorwaarden, zijn hergroeiende bossen in staat zich te herstellen met dezelfde kwaliteit en functioneren als oude bossen?

De studie richt zich op meer begrip van de veerkracht van tropische bossen bij door de mens veroorzaakte verstoringen. Het team analyseert daartoe de effecten van het continent en biogeografie, klimaat, landschap en biodiversiteit op de mate van herstel van bossen. De onderzoekers zullen gecontroleerde experimenten uitvoeren op drie continenten (in Amerika, Afrika en Australië), in klimatologisch droge en natte bostypen om zodoende de veerkracht op lange termijn te beoordelen door een ‘Neotropisch netwerk’ van 60 sites uit te breiden naar alle tropische gebieden. Het team zal ook de rol van het landschap bij het herstel van bossen analyseren met een natuurlijk experiment langs bosbedekkingsgradiënten. En ze proberen te begrijpen hoe verschillende typen van diversiteit van invloed zijn op de successie en het functioneren van ecosystemen.

De studie gaat in op belangrijke vragen in de ecologie en geeft inzicht in hoe door de mens veroorzaakte klimaatverandering, achteruitgang van het landschap en verlies van biodiversiteit de veerkracht en successie van bossen beïnvloeden. De inzichten kunnen worden toegepast om de menselijke impact op tropische bossen te verminderen, veerkrachtige en multifunctionele tropische landschappen te ontwerpen en effectieve bosherstelstrategieën te ontwerpen.

ERC

De Europese Onderzoeksraad, opgericht door de Europese Unie in 2007, investeerde € 540 miljoen om baanbrekend onderzoek te stimuleren. 222 wetenschappers hebben de Advanced Grants van de European Research Council gewonnen uit meer dan tweeduizend onderzoeksvoorstellen.

De Europese financieringsorganisatie is bedoeld voor uitstekend grensverleggend onderzoek. Elk jaar selecteert en financiert zij de allerbeste, creatieve onderzoekers van elke nationaliteit en leeftijd om projecten uit te voeren die in Europa zijn gevestigd. Tot op heden heeft de ERC ongeveer 9.000 toponderzoekers in verschillende fasen van hun loopbaan gefinancierd, en meer dan 50.000 postdocs, PhD-studenten en andere personeelsleden die in hun onderzoeksteams werken.