News

Lysanne Snijders cum laude gepromoveerd 

Published on
May 9, 2016

Lysanne Snijders, promovendus bij de leerstoelgroep Behavioural Ecology, heeft op vrijdag 29 april haar doctorsgraad behaald met het predicaat cum laude, gebaseerd op haar proefschrift 'To tweet or not to tweet. The role of personality in the social networks of great tits'.

Onder begeleiding van promotor Marc Naguib en co-promotor Kees van Oers (NIOO) heeft Lysanne onderzoek gedaan van excellent niveau

Samenvatting proefschrift
Niet iedereen is een sociaal dier. Sommigen van ons zijn nu eenmaal populairder dan anderen. Hoeveel Facebookvrienden heb jij? Hoe vaak worden jouw tweets geretweet? Populair zijn kan je veel brengen, maar het kan ook veel stress opleveren. Zijn we anders in hoe belangrijk we populariteit vinden? We verschillen vaak in hoe we in bepaalde situaties reageren. Meestal reageer ik reactief, maar misschien jij juist
proactief? Dit soort persoonlijkheidskenmerken spelen mogelijk een belangrijke rol in hoe sociaal jij je opstelt. Ook in dieren zien we verschillen in hoe sociaal ze zijn, en vormen hun eigen sociale netwerken. Tijdens mijn PhD-project, heb ik de rol van persoonlijkheid in sociale netwerken onderzocht, met een algemene zangvogel als onderzoeksmodel. In deze thesis onthul ik hoe en wanneer peroonlijkheid inderdaad kan verklaren waarom sommige vogels nu eenmaal populairder zijn dan anderen.

Terugkijken van de verdediging is nog mogelijk via WUR-TV.

Lees meer over het onderzoek van Lysanne.