Nieuws

MKB-vouchers inzetbaar voor meer inzicht in uw consumentendoelgroep

Gepubliceerd op
10 mei 2016

Wilt u meer weten over hoe uw producten aansluiten bij een specifieke doelgroep? Hoe zij uw product beoordelen? Of wilt u meer halen uit uw sensorische testen? Zet uw kennisvragen via MKB-vouchers uit bij Wageningen UR. Vanaf 10 mei 2016 kunnen aanvragen ingediend worden.

MKB-ondernemers in de agrifoodsector kunnen weer aanvragen indienen voor MIT-innovatievouchers. Hiermee kunnen kennisvragen uitgezet worden bij onderzoeksinstituten, zoals Wageningen UR. Er kan tussen €3.750 en €10.000 subsidie (kennisvouchers en/of innovatie advies projecten) aangevraagd worden. Bedrijven moeten zelf een minimum bedrag inleggen ter hoogte van de subsidie. Als meerdere MKB-bedrijven een overeenkomstige vraag hebben, dan kunnen ze hun vouchers 'stapelen' om zo samen een grotere opdracht uit te zetten bij Wageningen UR.

Invulling van de voucher gebeurt op maat en in overleg met het bedrijf. Ter inspiratie volgen een aantal voorbeelden van research-activiteiten om inzicht te krijgen in de voeding- & communicatievoorkeuren van uw doelgroep.

Laat uw product ouderen aanspreken

Selecteer uit het seniorenpanel van de toekomst (800 actieve 55+'ers) uw specifieke doelgroep. Tijdens een meet & greet-sessie denken zij mee over wat wel en niet aansprekend is aan uw product. De resultaten en aanbevelingen van Wageningen UR kunt u gebruiken om uw product en communicatie richting ouderen te verbeteren.

Optimalisatie van uw sensorische testen

Haal meer uit eigen sensorische testen, zodat deze een betere voorspellende waarde hebben voor het succes van uw product. Met meer dan 30 jaar ervaring in het adviseren van bedrijven, kijkt Wageningen UR met u naar uw huidige proces en geeft inzicht en tips om de huidige waarde te verhogen. Indien gewenst kan Wageningen UR ook indicatief consumentenonderzoek helpen opzetten en uitvoeren, zowel traditioneel, real life als virtueel.

Inzicht in gedrag van consument thuis

Onze Taste@home-methode laat een grote groep mensen van een specifieke doelgroep bij hen thuis (variaties op) producten beoordelen. Dit helpt u uw product beter te laten aansluiten op de wensen van uw doelgroep. Taste@home geeft namelijk inzicht in de ervaring van uw totale product (smaak, communicatie, textuur) bij de gewenste doelgroep. Door vouchers te stapelen kunnen in één studie meerdere producten – van meerdere MKB-bedrijven - worden getest.

Aanvraag innovatievouchers indienen

  • Neem contact op met Wageningen UR om de wensen en mogelijkheden te bespreken
  • Ondernemers kunnen aanvragen voor de MIT vouchers indienen via de site van RVO.