Persbericht

MOOCs (Massive Open Online Courses) worden studiepunten waard bij Wageningen UR

Gepubliceerd op
7 juni 2016

Vanaf komend collegejaar kunnen studenten van Wageningen University studiepunten behalen met Massive Open Online Courses (MOOCs) van Wageningen UR. Dit zijn vakken die volledig online gevolgd kunnen worden. Tot nu toe werden voor MOOCs alleen certificaten afgegeven. Het toekennen van studiepunten voor een MOOC is nieuw in Nederland.

De vakken kunnen volledig online gevolgd worden. Het online aanbod bestaat uit filmpjes van de docenten, opdrachten, en discussiefora waar studenten en docenten met elkaar in gesprek kunnen gaan. Het examen dient nog wel fysiek te worden afgelegd op de universiteit. Studenten moeten zich apart aanmelden voor het examen op de campus. Elke MOOC heeft 2 examenmomenten in het jaar, in februari en augustus.

Divers en internationaal studieaanbod

Het aanbieden van open en online vakken past in de trend dat studenten steeds meer de keuze krijgen hun onderwijsprogramma zelf samen te stellen met elementen van verschillende instellingen en van verschillende onderwijsvormen. In de toekomst kunnen Nederlandse studenten mogelijk ook MOOCs volgen bij internationale universiteiten, en daar studiepunten mee behalen. Zo wordt het studieaanbod steeds meer divers en internationaal van aard.

De Massive Open Online Courses vallen binnen de vrijekeuzeruimte van het individuele studieprogramma. De examencommissie hanteert voor de MOOCs dezelfde regels als voor andere vrijekeuzevakken. De aangeboden MOOCs zijn straks in de studiegids te vinden. Studenten kunnen zich er voor inschrijven en de vakken volgen via https://www.edx.org/school/wageningenx.

Op de website van Wageningen UR is meer informatie te vinden over de MOOCs: www.wageningenuniversity.eu/moocs.