MSD AH incompany cursus

Nieuws

MSD Animal Health incompany cursus

Gepubliceerd op
4 oktober 2016

Aanleiding voor de de cursus was de behoefte van MSD Animal Health (MSD AH) aan specifieke kennis. Kennis die Wageningen University & Research kan bieden. Bij deze verbinding van vraag naar - en aanbod van kennis, speelt Wageningen Academy een cruciale rol. Zo vervult Wageningen Academy een trekkersrol als het gaat om het uitkristalliseren van de specifieke vraag naar kennis binnen het bedrijf. Dit is vaak een complex proces omdat er regelmatig meerdere partijen cq afdelingen bij betrokken zijn, met name binnen grote organisaties. Per organisatie bekijken we wat de beste aanpak is  om de scholingsvraag in kaart te brengen. In het geval van de incompany cursus bij MSD AH, heeft Sanne van Deursen, programma manager bij Wageningen Academy, een workshop verzorgd met een select gezelschap van MSD AH om de scholingsbehoefte in kaart te brengen. De resultaten van de workshop vormen de basis van het progamma dat vervolgens vormgegeven wordt met diverse experts van binnen en buiten Wageningen University & Research. In dit geval waren slechts twee ontmoetingen nodig om tot een programma te komen voor een bedrijfsspecifieke scholingsvraag.

De programmamanager fungeert daarbij altijd als aanspreekpunt voor de klant; een methode die klanten zeer weten te waarderen. Daarnaast is de programmamanager een domeinspecialisten, de programmamanager spreekt de taal van de klant en heeft een netwerk in de sector, zodat de klant altijd een serieuze gesprekspartner heeft, die weet wat er speelt binnen de sector. Ondersteunt door een professioneel team kan Wageningen Academy daarom binnen afzienbare tijd een klantgerichte scholingsoplossing bieden.

Meer informatie? Aarzel niet om contact op te nemen met Maarten, programmamanager Dier.