Nieuws

Maatwerk voor de provincie Limburg -Expeditie Ruimte

Gepubliceerd op
1 januari 2017

Wageningen Academy heeft in samenwerking met P2 de basistraining Expeditie Ruimte vormgegeven en uitgevoerd,in opdracht van de Provincie Limburg. Dit maatwerk traject richtte zich expliciet op inhoudelijke kennis en hieruit voortkomende gedragsverandering op de werkvloer.

Basistraining Expeditie Ruimte

Expeditie Ruimte is een gezamenlijk leertraject georganiseerd vanuit de Provincie Limburg. In 2014 is gestart met de eerste etappe. Gedurende een jaar leerden de expeditieleden over de werking van de meervoudige overheid, verbindend onderhandelen en de verschillen in aanpak tussen project en proces. Dit succes is door de partners geuit in een andere manier van werken, maar ook in de wens te blijven leren van en met elkaar. In 2015-2016 is de basistraining nogmaals aangeboden.

De trainingen zijn bedoeld voor professionals die aan Limburgse ruimtelijke opgaven werken met verschillende expertises en functies en afkomstig uit diverse organisaties. Denk daarbij een gemeenten, provincie, waterschappen, terrein beherende organisaties, adviesbureaus en belangenorganisaties. De basistraining bestond uit 4 bijeenkomsten van een hele dag verspreid over 2 maanden. Deze bijeenkomsten werden georganiseerd op verschillende locaties door heel Limburg. In 2 jaar tijd zijn er ruim 340 deelnemers als expeditielid aan de slag zijn gegaan met Limburgse omgevingsvraagstukken.

Meer informatie

> Wageningen Academy

> Maatwerk