Maatwerk voor veehouder en waterschap

Nieuws

Maatwerk voor veehouder en waterschap

Gepubliceerd op
17 december 2015

De melkveehouderij heeft veel invloed op de regionale waterhuishouding. Om het watermanagement te optimaliseren wordt de BedrijfsWaterWijzer ontwikkeld binnen het project Koeien & Kansen. Dit is een tool waarmee een bedrijfswaterplan kan worden gemaakt dat aansluit bij de behoeften van zowel de veehouder als het waterschap. Maatwerk dus.

De ambitie is dat het melkveebedrijf met de controleerbare uitvoering van dat bedrijfswaterplan kan voldoen aan de eisen van de Kaderrichtlijn Water, waardoor aanscherping van generieke wetgeving of extra eisen niet nodig zijn. Bij de ontwikkeling van deze tool wordt intensief samen-gewerkt met de waterschappen; zij zijn in waterzaken de partner van Koeien & Kansen. De te ontwikkelen tool moet veehouders aanspreken.
Daarom is aan de deelnemers van Koeien & Kansen gevraagd wat ze belangrijk vinden en hoe ze denken bij te kunnen dragen aan goed waterbeheer en wordt er gewerkt aan het opbouwen van een goede relatie tussen veehouder en waterschap.

Deelnemer Koopman over water

Koeien & Kansen-deelnemer Nanne Koopman vertelt over zijn ervaringen met het waterschap. “We zijn met het waterschap om de tafel gaan zitten. Door kavelruil hebben we onze huiskavel kunnen vergroten, maar de percelen dichtbij de stal zijn klein en we vroegen ons af of er mogelijkheden waren om sloten dicht te maken en te verplaat¬sen. Met grotere percelen en door de ontwatering van ons weideland te verbeteren willen we het weide¬seizoen verlengen en de bewerk¬baarheid verbeteren’’, geeft hij aan. Daarnaast is op het erf bij de gebroeders Koopman ook sprake van een niet-optimale ontwatering rondom de gebouwen. Het water¬schap wil de erfafspoeling graag als een van de hoofdpunten in het bedrijfswaterplan hebben. Koopman is wel benieuwd, maar ze willen ook even afwachten hoeveel dat gaat kosten en wat dat voor verbetering gaat opleveren. Zo waren de broers Koopman de hoogte van het feit dat het waterschap sloten moet herinrichten, om aan de Europese Kaderrichtlijn te voldoen. Ze moeten bijvoorbeeld ook natuurvriendelijke oevers aanleggen en dat is voor hen een plus, aangezien zij actief deelnemen aan weidevogelbeheer. ‘’Dus zo dachten we dat er wel iets te com¬bineren zou zijn. Dit heeft gezorgd een positief gesprek met het waterschap’’, vindt Koopman. Gezamenlijk gaan ze de mogelijkheden deze winter verder uitwerken. Zij hebben gebruik gemaakt van de modules van de BedrijfsWaterWijzer.

Meer informatie

Meer weten over de BedrijfsWaterWijzer of ander nieuws uit het project Koeien en Kansen. Lees hier de laatste nieuwsbrief, nummer 43, december 2015. Wilt u ook deze nieuwsbrief ontvangen? Stuur dan een mailtje naar koeienenkansen.pv@wur.nl en meld u aan.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan