Maïs en milieu profiteren van precisiebemesting van drijfmest

Nieuws

Maïs en milieu profiteren van precisiebemesting van drijfmest

Gepubliceerd op
16 januari 2015

Door drijfmest exact daar te injecteren waarboven later de maïs gezaaid wordt, kan een startgift van kunstmest-fosfaat achterwege blijven.

Bij maïs voorkomt een startgift van kunstmest-P een eventuele vertraging in opkomst en begingroei met opbrengstreductie als gevolg. Het wordt daarom in de praktijk veelal toegepast. Aankoop van kunstmest-P dwingt bedrijven, die te veel mest produceren, om extra kosten voor mestafvoer te maken. Ook als dat niet het geval is, levert deze startgift een risico op voor extra verliezen van P naar de omgeving.

Als de mest echter wordt geïnjecteerd in stroken, waarboven later de rijen maïs zullen verschijnen, kan van de startgift worden afgezien.

Inmiddels is in 14 proeven van Wageningen UR aangetoond dat deze methode, in vergelijking met standaardinjectie plus kunstmest-P, dezelfde maïsopbrengst oplevert, de gegeven N en P in mest beter wordt benut en het milieu in geringere mate belast wordt.

Het resultaat van het onderzoek is te lezen in een artikel in European Journal of Agronomy.

European Journal of Agronomy