Nieuws

Maïsstengelboorder duikt weer op in Limburg

Gepubliceerd op
19 september 2014

Deze week is op verschillende maïspercelen in Zuid- en Midden-Limburg de maïsstengelboorder aangetroffen. Volgens Jos Groten, onderzoeker bij Wageningen UR, is het van belang door snel handelen te voorkomen dat de rups volgend jaar weer schade veroorzaakt.

Voorkom migratie van de rups naar de bodem

Het is belangrijk dat iedereen goed op zijn of haar gewas let, zegt Groten: “Op dit moment bevinden de rupsen zich nog in de stengel of maïskolf. Over niet al te lange tijd verplaatst de rups zich naar de wortels van de plant om te overwinteren in de bodem. Dan is er een grote kans dat de rups deze winter als pop overleeft en volgend jaar rond mei als een vlinder weer bovenkomt om vervolgens eind juli weer nieuwe eitjes te leggen. Door op tijd te oogsten, de maïsstoppel te klepelen en gewasresten diep onder te ploegen, verminder je de kans dat de rups zich volgend jaar weer manifesteert”.

Symptomen van aantasting mais door stengelboorder

Planten, die aangetast zijn door de stengelboorder, zijn in eerste instantie vaak te herkennen aan ongeknakte toppen van planten. Bij het openvouwen van de schutbladeren om de kolf is de inhoud van de korrel soms als wit poeder terug te vinden. Tot slot is bij het opensnijden van de stengel of de kolf een gangetje te zien waar de rups door is gekropen. Op dit moment is de rups zelf ook nog te vinden in de stengel of de maïskolf.