managementmaatregelen goedkoper dan stalaanpassingen

Nieuws

Managementmaatregelen goedkoper dan stalaanpassingen en net zo effectief

Gepubliceerd op
19 november 2015

Er zijn veel managementmaatregelen die €50,- tot €120,- per dierplaats goedkoper zijn dan stalaanpassingen en toch zorgen voor dezelfde ammoniakreductie. Uit de berekeningen met de pilotbedrijven van de Proeftuin Natura 2000 Overijssel komt naar voren dat door het nemen van een combinatie van managementmaatregelen de ammoniakemissie van melkveebedrijven fors te verminderen is.

In veel gevallen zorgen deze maatregelen zelfs voor een hoger inkomen. Het voordeel kan daarbij oplopen van €50,- tot €120,- per dierplaats ten opzichte van het emissiearm maken van de stal. Economisch aantrekkelijke maatregelen die de ammoniakemissie verminderen zijn onder andere: verduurzamen veestapel en minder jongvee houden, minder ruw eiwit in krachtvoer, meer weiden en mest verdunnen met water tijdens het uitrijden. Op vleeskuikenbedrijven is het toepassen van snijmais als strooisel een economisch aantrekkelijke maatregel.

Proeftuin Natura 2000 en Wageningen UR hebben de bevindingen gebundeld in het wetenschappelijke rapport “Economische gevolgen ammoniakemissie reducerende maatregelen”.

Kennisdag in Zwolle

De uitkomsten van het rapport staan ook centraal tijdens één van de kennissessies op de Kennisdag “Ammoniak in de melkveehouderij” op maandag 30 november. Hier kijkt u via de AmmoniakWijzer mee in de effecten van de maatregelen op de economische bedrijfsvoering en kunt u vragen stellen. Maar er is meer deze dag! De Proeftuin biedt ook actuele informatie over onder andere mesttoediening, gebiedsgerichte mogelijkheden en het gebruik van maatregelen voor de NB-wetvergunning. Ga voor meer informatie en de mogelijkheid voor aanmelden naar de website van Proeftuin Natura 2000.

De Proeftuin Natura 2000 is gefinancierd door het ministerie van EZ, Provincie Overijssel, ZuivelNL en LTO Noord Fondsen.