Nieuws

Maria Barbosa benoemd tot persoonlijk hoogleraar

Gepubliceerd op
27 juni 2019

Op 1 mei jl. heeft de raad van bestuur van Wageningen University & Research Maria Barbosa benoemd tot persoonlijk hoogleraar Microalgal Biotechnology bij de leerstoelgroep Bioprocestechnologie.

Prof. dr. Maria Barbosa (1974) begon in 1996 met onderzoek aan microalgen tijdens haar masteropleiding in Portugal. Na haar promotie aan Wageningen University (2003) heeft zij in internationale postdocposities kennis opgedaan op het gebied van moleculaire biologie (ETH Zürich-CH), dierlijke celbiotechnologie (IBET Oeiras-PT) en wetenschappelijk management (EMBO-DE). In 2008 keerde ze terug naar Wageningen om te werken als programmamanager bij Wageningen Food & Biobased Research, waar ze haar onderzoeksvisie over microalgenbiotechnologie ontwikkelde. In nauwe samenwerking met de leerstoelgroep Bioprocestechnologie ontwikkelde zij allerlei grote projecten voor fundamenteel en toegepast onderzoek voor innovatie van de microalgenproductie en om de kloof tussen de fundamentele wetenschap en toepassingen te dichten. Onder haar leiding zijn verschillende EU-projecten gestart. Ook is ze directeur van AlgaePARC.

Vakgebieden integreren

Microalgen hebben alleen zon, CO2 en zeewater nodig om allerlei biochemicaliën te produceren waarmee niet-duurzame ingrediënten zoals palmolie, vismeel, soja-eiwit en producten op basis van fossiele brandstoffen kunnen worden vervangen. De productie is momenteel duur en de technologie staat nog in de kinderschoenen. Daar kan de wetenschap verandering in aanbrengen. Barbosa heeft laten zien dat doorbraken mogelijk zijn door het integreren van fundamentele wetenschappelijke vakgebieden. Ze heeft een onderzoeksstrategie ontworpen op basis van technisch-economische modellering van het gehele proces. Daarmee heeft Barbosa de wetenschappelijke doelen en de onderzoeksfocus bepaald die nodig zijn om tot doorbraken te komen.

Innovatieve interdisciplinaire aanpak

Momenteel is ze bezig met het opzetten van een innovatieve interdisciplinaire aanpak waarin fundamenteel onderzoek naar celmechanismen geïntegreerd wordt met bioreactorengineering; daarbij gaat het om de ontwikkeling van verbeterde microalgenrassen die buiten kunnen groeien onder dynamische omstandigheden, in efficiënte, goedkope teeltsystemen die nauwelijks energie nodig hebben.

Innoveren, inspireren en communiceren

Innovatie en inspiratie zijn sleutelwoorden voor Barbosa. Deze komen ook naar voren in haar onderwijs, waarin ze het verband legt met haar onderzoek. Ook communicatie over haar onderzoek vindt ze belangrijk. Barbosa heeft in 2013 de L'Oréal-UNESCO ‘For Women in Science’ -prijs ontvangen en heeft verschillende artikelen gepubliceerd in kranten en wetenschappelijke tijdschriften. In 2017 kreeg Barbosa een plaats in het boek “Inspiring women at WUR”.