Nieuws

Marina van Damme Fonds reikt wederom twee Wageningse beurzen uit voor vrouwelijke ingenieurs

Gepubliceerd op
18 november 2020

Het Marina van Damme Fonds heeft dit jaar voor de derde keer beurzen toegekend aan Wageningse alumni. Net als vorig jaar is er dit jaar voor gekozen om twee volledige beurzen beurs toe te kennen. Iris van der Meer en Iris van ’t Erve ontvangen ieder een beurs ter waarde van 9000 euro. Deze beurzen zijn bedoeld om de carrière van vrouwelijke ingenieurs een verdieping of verbreding te geven met kennis of een internationale oriëntatie in de vorm van een studie of project. De beurzen werden uitgereikt op 17 november tijdens een online bijeenkomst via MS Teams.

Dr. ir. Margrethe Jonkman, Corporate Director R&D FrieslandCampina, WUR-alumna en lid van de Wageningen Ambassadors, was dit jaar voor het eerst jurylid voor de Marina van Damme beurs. Aan haar de eer om de beurzen uit te reiken.

Iris van der Meer

De jury was onder de indruk van winnares Iris van der Meer vanwege haar enthousiasme en ervaring tot nu toe. Al na 6 maanden werken als natuurbeschermer bij WWF Zambia kreeg ze promotie als Wildlife Programme Coordinator. Inmiddels is Van der Meer manager van een team van drie en is ze toe aan een andere stap in haar persoonlijke en professionele ontwikkeling waarmee ze een nog grotere bijdrage kan leveren voor een duurzame toekomst. De jury heeft er alle vertrouwen in dat Van der Meer met het uitvoeren van haar plan in de positie komt om een meer impactvolle en zinvolle bijdrage te leveren aan wereldwijde problemen.

Met steun van de Marina van Damme-beurs kan Van der Meer de master Conservation Leadership aan de Cambridge University financieren, die ze in oktober 2020 startte en die uit twee delen bestaat: met lezingen, debatten, groepswerk, individuele presentaties, rapportage en veldwerk bezoeken in Engeland van oktober tot maart, en een stage vanaf april.

Iris van ’t Erve

De tweede winnares, Iris van ’t Erve, maakte indruk op de jury met haar ambitie om de manier waarop kankerpatiënten worden behandeld te veranderen. Kankermedicijnen hebben vaak vervelende bijwerkingen en zijn duur. Daarom is het belangrijk om in te schatten welke patiënt baat heeft bij welke behandeling. Kortom, therapie op maat. Dit wordt echter bemoeilijkt doordat tumorweefsel, wat voor deze evaluatie gebruikt wordt,  niet altijd beschikbaar is. Met haar promotieonderzoek 'Betere behandeling van darmkankerpatiënten met uitzaaiingen dankzij therapie op maat door analyse van circulerend tumor-DNA in bloed' wil Van ‘t Erve daar verandering in brengen.

Met de Marina van Damme-beurs kan Iris een speciale cursus volgen die specifiek is voor haar onderzoeksgebied: ‘Advanced Sequencing Technologies & Bioinformatics Analysis’ in het Cold Spring Harbor Laboratory in New York. Deze cursus is specifiek gericht op de data-analyse en bio-informatica van Next Generation Sequencing-technologieën met een medische toepassing. De cursus kan een waardevolle bijdrage leveren aan zowel de carrière van Iris als om meer onderzoek van de grond te krijgen. De jury is het ermee eens dat het koppelen van biologische kennis aan bioinformatica-kennis cruciaal is en heeft er vertrouwen in dat het geld goed terecht gaat komen.

Marina van Damme Fonds

Het Marina van Damme Fonds is gesticht door haar naamgever, die in Delft studeerde en promoveerde in Twente en vervolgens carrière maakte bij Akzo en de WRR. Met het fonds wil zij vrouwelijke ingenieurs en gepromoveerden ondersteunen die enige jaren werkervaring hebben en zich verder willen ontwikkelen. In 2003 stelde ze de jaarlijkse Marina van Damme-beurs in aan de universiteiten van Twente en Delft. In 2010 kwam daar de Technische Universiteit Eindhoven bij. Met het ontstaan van de 4TU Federatie heeft ze ook Wageningen toegevoegd aan deze serie. In 2018 werd de eerste, Wageningse Marina van Damme beurs toegekend.

University Fund Wageningen

Het Marina van Damme Fonds is het 27e fonds op naam bij University Fund Wageningen (UFW). UFW verbindt mensen, ideeën en fondsen om bij te dragen aan de groei en bloei van de universiteit. Daarom investeert het fonds in versterking van de contacten tussen WUR en haar alumni, het bedrijfsleven en relevante maatschappelijke organisaties. UFW beloont en stimuleert excellent Wagenings onderwijs en onderzoek met diverse prijzen.