Nieuws

Markt voor varkens: kostprijs stabiel hoog, marktprijs grillig en (te) laag

Gepubliceerd op
8 maart 2016

Wekelijks wordt een richtprijs voor biggen afgegeven door Wageningen UR Livestock Research. Deze richtprijs is gebaseerd op de basisnotering voor vlees en gaat uit van een evenredige verdeling van winst of verlies tussen zeugenhouder en vleesvarkenshouder. Al sinds de zomer van 2014 is er een groot verschil tussen kostprijs en marktprijs, waardoor zowel vleesvarkenshouder als zeugenhouder fors verlies lijden.

Kostprijs versus marktprijs

In het Landelijk Biggenprijzenschema worden de kostprijzen van een big en van een kg varkensvlees berekend. In het voorjaar van 2013 lag de piek op € 60 per big en meer dan € 2,00 per kg vlees. Momenteel is de kostprijs voor biggen en varkensvlees zo’n 10% lager als gevolg van lagere voerprijzen. Het verschil tussen kostprijs en de marktprijs is de afgelopen anderhalf jaar enorm groot geworden. De basisnotering voor vleesvarkens is gekelderd naar € 1,20 per kg en bedraagt slechts tweederde van de kostprijs. De VION-biggenprijs (excl. toeslagen) lag de laatste tijd meer dan 40% onder de kostprijs.

Uit het verloop van de grafieken (2012-2015) blijkt wel dat er geen relatie is tussen de kostprijs en de marktprijs. De marktprijs vertoont een grillig verloop en is afhankelijk van de actuele marktsituatie. Het is een uitzondering als de marktprijs het niveau van de kostprijs haalt.

De richtprijs voor biggen (berekende norm op basis van vleesprijs) wijkt ook nogal af van de marktprijs. Meestal ligt de richtprijs hoger dan de marktprijs, maar daarbij moet wel bedacht worden dat dit de marktprijs exclusief toeslagen is. Toeslagen kunnen oplopen tot wel € 10 per big, waardoor het verschil tussen richtprijs en werkelijke prijs veelal lager is.

Vergelijking kostprijs en marktprijs varkensvlees
Vergelijking kostprijs, marktprijs en richtprijs biggen

Biggenprijzenschema

U kunt wekelijks op de hoogte blijven van de actuele kostprijs en richtprijs. Het Biggenprijzenschema is voor abonnees via www.kwin.nl te downloaden. Er is zowel een schema inclusief omzetbelasting als exclusief omzetbelasting beschikbaar. Abonnees kunnen ook meer specifieke bedragen uit het verleden opvragen.

Uitgever

Het ‘Biggenprijzenschema’ wordt voor abonnees uitgegeven door Wageningen UR Livestock Research. Voor vragen kunt u contact opnemen met Izak Vermeij (0317-480 483; izak.vermeij@wur.nl).