Persbericht

Martien Groenen benoemd tot hoogleraar Fokkerij en genetica

Gepubliceerd op
9 mei 2017

De raad van bestuur van Wageningen University & Research heeft prof. Martien Groenen met ingang van 1 april 2017 benoemd tot hoogleraar Fokkerij en genetica (Animal Breeding and Genetics). Martien Groenen was eerder benoemd tot persoonlijk hoogleraar vanwege zijn buitengewone verdiensten voor de wetenschap en het onderwijs. Hij volgt prof. Johan van Arendonk op als leerstoelhouder.

Prof. Martien Groenen (Venray, 1958), houdt zich sinds de jaren ‘90 bezig met genomics bij dieren. Hij maakte deel uit van of had een leidende rol in internationale consortia voor het in kaart brengen van het genoom van de kip, varken, eend, kalkoen en koolmees. Deze en andere studies leidden tot meer dan 260 publicaties in wetenschappelijke (top)tijdschriften, zoals Nature en PNAS.

Martien Groenen studeerde aan de Radboud Universiteit, promoveerde vervolgens in Leiden en werkt vanaf 1988 aan Wageningen University, waar hij zo’n dertig jonge promovendi begeleidde. In 2002 is hij benoemd tot persoonlijk hoogleraar en sinds 2016 is hij lid van het college voor promoties van Wageningen University.