Nieuws

Martin Herold over het nieuwe Klimaatakkoord

Gepubliceerd op
17 december 2015

In een interview in Resource reageert Martin Herold op het onlangs bereikte klimaatakkoord.
Het in Parijs gesloten klimaatakkoord biedt volgens Martin Herold reden voor optimisme. Alle praktische puzzelstukjes van afgelopen jaren worden eindelijk in een groter plan gepast.

In Parijs beleefde Martin Herold al weer zijn tiende klimaatconferentie. Over het klimaatakkoord zegt Herold: ‘Dat is een big deal, een grote stap na al die kleine stapjes. Je ziet niet vaak dat 195 landen het eens worden'. Herold benadrukt het bottom-up akkoord, en de betrokkenheid van maatschappelijke organisaties en bedrijven, en de prominente plek die bossen in het akkoord spelen.

Herold denkt dat Wageningen UR kan helpen ontbossing te voorkomen. Zo moet worden gemonitord of daadwerkelijk geen tropisch regenwoud wordt gekapt tijdens de productiewerkzaamheden van bedrijven die hebben beloofd ontbossing tegen te gaan.

Ook hoopt Herold dat sommige vakgebieden gaan samenwerken. Zo hebben de bestrijding van ontbossing en klimaatvriendelijke landbouw veel met elkaar te maken. ‘Wageningen UR moet ook wereldleider willen worden in dit soort domeincombinaties'.

Click here for the full text.