Nieuws

Martin Kropff benoemd tot bestuurslid CGIAR

Gepubliceerd op
30 oktober 2012

Martin Kropff wordt vanaf 1 januari 2013 bestuurslid van CGIAR, de wereldwijd opererende Consultative Group on International Agricultural Research. Kropff combineert die functie met zijn werk als Rector Magnificus van Wageningen University en het vicevoorzitterschap van de Raad van Bestuur van Wageningen UR (University & Research centre).

Binnen de CGIAR is internationaal agrarisch onderzoek verenigd in vijftien onderzoekscentra. Met honderden partnerorganisaties werkt CGIAR in grote, wereldwijde programma’s aan het vergroten van de voedselzekerheid in ontwikkelingslanden, het bestrijden van armoede, het verbeteren van de nutritionele waarde van voeding en het ontwikkelen van landbouwmethoden waarbij natuurlijke hulpbronnen verantwoord gebruikt worden. Nederland heeft onlangs besloten opnieuw stevig te investeren in programma’s van de CGIAR met 28 miljoen euro per jaar.


Een bestuursfunctie in ’s werelds belangrijkste non-gouvernementele organisatie op het gebied van landbouwkundig onderzoek betekent onder meer een nauwe betrokkenheid bij ontwikkeling en uitvoering van het internationale landbouwbeleid. Voor Wageningen UR is het natuurlijk ook gunstig dat Kropff meebeslist over en op de hoogte is van de laatste internationale ontwikkelingen op het gebied van agrarisch onderzoek. Kropff wil ook inzetten op een verdere versterking van de samenwerking tussen de CGIAR instituten en Wageningen UR.


Kropff werkte eerder voor CGIAR. In de jaren ‘90 leidde hij het internationale programma voor systeemanalyse en -simulatie van het International Rice Research Institute (IRRI), één van de vijftien onderzoekscentra van CGIAR.