Nieuws

Martin Kropff draagt rectoraat Wageningen University over aan Arthur Mol

Gepubliceerd op
29 mei 2015

Martin Kropff heeft op 28 mei het rectoraat van Wageningen University overgedragen aan Arthur Mol. Prof. Mol zet de beleidslijn van Martin Kropff voort.

Tot die lijn behoren het handhaven van de onderwijskwaliteit, ondanks de studentengroei – van 4000 naar 10000 studenten. Lastig punt daarbij is de ministeriële twee procent financieringsregeling die onvoldoende is om de tien procent groei in studentenaantallen te compenseren. Verder wil de nieuwe rector de verbinding tussen de sociale wetenschappen, waar hij zelf vandaan komt, en de life sciences versterken. Daarbij moet er zowel aandacht zijn voor fundamenteel als toepassingsgericht onderzoek.

Ceremonie

De ceremonie werd geleid door de voorzitter van de Raad van Toezicht, Job Cohen. Hij liet achtereenvolgens enige (oud-)Wageningers aan het woord. De scheidend rector magnifcus Kropff werd toegesproken door oud-bestuursvoorzitter Cees Veerman, promovenda Iris de Winter namens de medezeggenschapsraad en raad van bestuur-voorzitter Louise Fresco. Een muzikale ‘speech’ verzorgde oud-studiegenoot en hoogleraar Marten Scheffer.

Mexico

Martin Kropff en zijn vrouw vertrekken volgende week naar Mexico, waar hij bij CYMMIT Director General wordt. Het instituut richt zich op twee wereldgewassen: maïs en tarwe. CYMMIT maakt deel uit van een wereldwijd CGIAR-netwerk van vijftien research instituten.