Nieuws

Medewerkers halen bijna 900 euro op met oliebollenactie

Gepubliceerd op
7 januari 2014

Medewerkers van Wageningen UR Glastuinbouw hebben afgelopen december met hun traditionele oliebollenactie bijna 900 Euro opgehaald. De opbrengst gaat in zijn geheel naar het Kinderdorp Valea Screzii in Roemenië. Ruim 20 jaar geleden is de commissie opgezet om de allerarmsten in Oost-Europa te helpen. In die jaren zijn er heel wat (vracht)auto’s oostwaarts vertrokken. Met allerhande hulpgoederen: van complete maaidorsers tot kleding en van noodvoedsel tot boogkassen.

De opbrengst gaat in zijn geheel naar het Kinderdorp Valea Screzii in Roemenië

In dit dorp hebben ruim 400 weeskinderen, vondelingen, alleenstaande moeders, gehandicapten en hulpeloze ouderen onderdak gekregen. Maar er is meer dan dat. De kinderen krijgen er een kans op een beter leven. Ze groeien op in normale huizen op met hun leeftijdgenootjes en krijgen liefdevolle verzorging. Ze gaan naar school en leren in het dorp een vak. Bijvoorbeeld door te helpen met huizen te bouwen, te koken of groente te verbouwen. Er wordt geprobeerd een geschikt pleeggezin te vinden voor deze vondelingen en weeskinderen. In veel gevallen lukt dit en anders blijven ze in het dorp totdat ze op eigen benen kunnen staan. Ook aan straatkinderen of alleenstaande moeders wordt geen “nee” verkocht.

De opbrengst gaat in zijn geheel naar het Kinderdorp Valea Screzii in Roemenië

Om zoveel mensen te voeden is veel geld nodig. Daarom is besloten om dit jaar de opbrengst naar Roemenië te sturen. Een gezin uit Nederland woont vlak bij het dorp. Zij kopen aardappelen, rijst en olie zodat we zeker weten dat elke cent goed terecht komt.