Belangenverenigingen, overheden en kennisinstellingen maken samen Waterbeheerplan 2016-2021 voor Noord-Holland boven het Noordzeekanaal

Nieuws

Meedenken over waterbeheer Hollands Noorderkwartier

Gepubliceerd op
14 mei 2014

Honderden mensen die ideeën hebben aangeleverd voor het waterbeheer in Noord-Holland Noord horen op donderdag 15 mei wat er met hun input is gedaan. Een concept van het Waterprogramma 2016-2021 wordt dan gepresenteerd. Wageningen UR levert als kennispartner een belangrijke bijdrage aan dit Waterprogramma.

“Ik ben ontzettend blij dat Wageningen UR aan tafel zit”, zegt Deltaprogrammeur Henk Schobben van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. “Er moeten namelijk nog veel, uiteenlopende kennisvragen beantwoord worden. Daarvoor heb je een club nodig die onderzoek en toepassing bij elkaar brengt. Daar is Wageningen UR sterk in. En het heeft ook goede contacten met andere kennisinstellingen. Daardoor is ons speelveld een stuk groter geworden.”

Meer dan duizend ideeën aangedragen

De manier waarop het waterbeheerplan in Noord-Holland Noord tot stand komt is uniek. Nergens anders zijn zoveel bijeenkomsten gehouden, met zo veel partijen, om tot een breed gedragen beheerplan te komen. Het is een initiatief van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, maar ook belangenverenigingen en kennisinstellingen (vertegenwoordigd door Alterra Wageningen UR) hebben dit proces bedacht en begeleid.

Henk Schobben licht toe waarom voor deze aanpak gekozen is: “Waterschappen kunnen in deze tijd simpelweg niet meer alleen beleid maken en dat uitvoeren. We moeten overleggen met alle belanghebbenden en soms samen investeren in maatregelen. Twintig procent van de werkzaamheden die wij uitvoeren doen we al samen met bijvoorbeeld gemeenten, boeren, natuurorganisaties, enzovoorts.”

Vanuit die gedachte werden tientallen sessies (zogenaamde watertafels) georganiseerd waar partijen met dezelfde belangen bij elkaar kwamen. Zo waren er watertafels voor natuur, voor landbouw, voor drinkwaterbedrijven, voor grootgebruikers van water, noem maar op. Schobben: “De insteek was: breng eerst scherp de belangen op tafel, daarna gaan we kijken wat we samen kunnen bereiken.” Meer dan duizend ideeën werden er geopperd. Daar zijn vervolgens zestien ‘bouwteams’ mee aan de slag gegaan. In die teams zaten vertegenwoordigers uit tientallen organisaties, van belangengroepen tot overheden en kennisinstellingen. Welke plannen op de één of andere manier zijn opgenomen in het Waterprogramma en welke plannen het niet gehaald hebben, en waarom, dat maken de teams op 15 mei bekend.

Integrale, thema-overstijgende oplossingen

Schobben is enthousiast over wat er tot nu toe bereikt is, maar zegt tegelijkertijd: “We zijn er nog lang niet.” Tim van Hattum, onderzoeker bij Alterra Wageningen UR en één van de partners in dit proces, weet wel wat Schobben bedoelt. “De plannen zijn nog niet allemaal even concreet. En bovendien zijn de bouwteams niet altijd met thema-overstijgende oplossingen gekomen, waarbij wordt samengewerkt binnen de ‘gouden driehoek’ van overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen. Integrale, innovatieve oplossingen waar alle partijen samen mee aan de slag kunnen, dat is juist waar we naar zoeken en waar Wageningen UR goed in is”, vertelt Van Hattum. Er is nog tijd en ruimte om de plannen beter uit te werken, weet hij. Op 15 mei wordt het concept-Waterprogramma gepresenteerd. Partijen die eerder suggesties hebben aangeleverd voor het programma kunnen daar op reageren. Vervolgens wordt het definitieve Waterprogramma opgesteld.

Alvorens er aan integrale oplossingen gewerkt kan worden, zullen eerst nog flink wat kennisvragen beantwoord moeten worden, verwacht Schobben. “Denk bijvoorbeeld aan het probleem van verzilting”, zegt de Deltaprogrammeur. “Hoe zout zijn bodems nu eigenlijk? Wat is het effect van dat zout op gewassen? Welke mogelijke oplossing zijn er en wat is de impact van uiteenlopende maatregelen op de maatschappij? Om een goed besluit te nemen hebben we onafhankelijke data en goed advies nodig. Daarin speelt Wageningen UR een sleutelrol.”