Persbericht

Meer EU-transparantie bepleit in rapport van Task Force ‘Veerman’

Gepubliceerd op
16 november 2016

De EU-commissaris Phil Hogan ontving 14 november het rapport van de Agricultural Markets Task Force uit handen van de voorzitter, prof. Cees Veerman. Een van de aanbevelingen in het rapport is de transparantie van agro-food ketens te verbeteren. Prof. Louise Fresco droeg als lid van de commissie bij vanuit het onderzoek.

Het rapport Enhancing the position of Farmers in the Supply Chain van de Agricultural Markets Task Force (AMTF) beziet de positie van boeren in de Europese agro-foodketen en doet aanbevelingen om die positie te verbeteren. De research voor deze rapportage startte januari van dit jaar op aangeven van Euro-commissaris voor Landbouw & Plattelandsontwikkeling, Phil Hogan. Wageningen University & Research draagt in deze rapportage bij met aanbevelingen over landbouw in de keten van de voedselvoorziening.

De AMTF doet uitspraken over markttransparantie, het risicomanagement door boeren, oneerlijke handelspraktijken, de toegang van boeren tot financieringen, klimaatverandering, de noodzaak voor de EU om continu het landbouwbeleid en aanverwant beleid zoals handelsovereenkomsten te communiceren.

Transparantie

Een van de aanbevelingen die de AMFT doet is dat de EU verder stappen moet ondernemen om de transparantie in de marktketen te verhogen. Sommige partijen in de keten hebben een goed zicht op de markt, terwijl agrariërs – elk met hun gefragmenteerde en relatief geringe inbreng – deze veelal ontberen. Deze asymmetrie in informatie bevordert het wantrouwen, vooral ten aanzien van de prijsvorming en de verdeling van de toegevoegde waarde in de keten. Daarom beveelt het rapport onder meer aan tot een verplichte rapportage van de prijsnotering - om zo de informatiekloof in de keten te overbruggen - en het verstrekken van gestandaardiseerde data om de transparantie te verhogen.

Termijnmarkten

In tijden van grote prijsschommelingen vormen termijnmarkten een risico-dempend instrument voor agrariërs. Daarom verdient bewustwording hiervan bij agrariërs en landbouworganisaties prioriteit, zo beveelt de Task Force aan. De aanbevolen transparantie en beschikbaarheid van adequate gegevens stimuleert termijnmarkten met betrouwbare en geloofwaardige prijsreferenties die de basis vormen voor contracten.

De Task Force is van mening dat een modern Gemeenschappelijk Landbouwbeleid elementen van de brede visie van het rapport zou moeten bevatten, om zo efficiënt en effectief oplossingen aan te dragen voor de toekomst van de Europese landbouw – niet in het laatst om vorm te geven aan een gemeenschappelijk belang van Europa’s positie in de wereld.

Bekijk het volledige rapport 'Improving Market Outcomes'.