Nieuws

Meer Nederlandse agro-export en ook meer concurrentie bij handelsovereenkomst VS

Gepubliceerd op
3 september 2014

De Europese Unie (EU) en de Verenigde Staten (VS) onderhandelen over een handels- en investering partnerschap (TTIP). Voor de Nederlandse agrosector levert dat meer exportmogelijkheden op, bijvoorbeeld voor zuivelproducten. Voor de vleessector wordt de concurrentie uit de VS echter heviger. Onderzoek van LEI Wageningen UR laat zien dat een handelsakkoord met de VS tot extra economische groei leidt in Nederland. Ten opzichte van andere sectoren in de Nederlandse economie profiteert de voedingsmiddelenindustrie echter het minst van het partnerschap.

De VS is voor Nederlandse agrarische producten de belangrijkste exportmarkt buiten de EU. Markttoegang tot de VS wordt belemmerd door onder meer Amerikaanse importquota voor zuivel. De EU van haar kant keurt het gebruik van groeibevorderende middelen die gangbaar zijn bij de Amerikaanse vleesproductie af. Deze en andere verschillen in standaarden en voorschriften betekenen forse transactiekosten van bilaterale handel: de huidige EU-eisen leiden tot zo’n  50% extra kosten voor Amerikaanse exporteurs van voedingsmiddelen en dranken, terwijl de belemmeringen van de VS voor 70% extra transactiekosten bij EU-exporteurs zorgen. Dergelijke transactiekosten van bilaterale handel verminderen sterk als exportprocedures worden versimpeld en als regels en standaarden op het gebied van voedselveiligheid van beide partijen meer in lijn met elkaar liggen. De bilaterale handel en welvaart in de EU en VS nemen dan toe.

Handhaven concurrentiepositie

Bij dierlijke producten is de bescherming via importtarieven het hoogst en zijn de verschillen rond voedselveiligheidseisen het grootst. Vandaar dat handelsliberalisatie de grootste effecten zal hebben voor de zuivel- en vleessector. De Nederlandse zuivelindustrie heeft een hele sterke concurrentiepositie en is een voorbeeld voor de Amerikaanse zuivelindustrie. Na verdere openstelling wint de Nederlandse zuivelsector marktaandeel in de VS, maar de VS krijgt ook meer toegang tot de Europese markt en zal daar meer zuivel en vlees kunnen afzetten. Per saldo handhaaft de Nederlandse zuivelsector haar concurrentiepositie, maar de vleessector kan dat niet als het gaat om kostprijs. Uit het onderzoek blijkt dat om mondiaal te kunnen blijven concurreren de Nederlandse vleesindustrie zich moet richten op kwaliteitsvlees en vers vlees.