Nieuws

Meer initiatieven en steun nodig voor instandhouding bedreigde runderrassen

Gepubliceerd op
5 april 2017

Nederland kent 7 unieke, van oorsprong Nederlandse runderrassen, waarvan 6 rassen (Brandrood, Fries Hollands, Fries Roodbont vee, Groninger Blaarkop, Lakenvelder en Witrik) de status “bedreigd” hebben.

De populatie van het MRIJ ras is op dit moment nog groot genoeg, maar het aantal raszuivere dieren krimpt al jaren.

De rassen staan onder druk omdat veehouders vaak kiezen voor een ras (meestal Holstein Friesian) met een hogere productie per koe. De van oorsprong Nederlandse rassen zijn echter unieke dubbeldoelrassen (gefokt voor melk én vlees), in vergelijking met het wereldwijd dominante, gespecialiseerde Holstein melkveeras.

Fosfaatregelgeving

Nu blijkt de uitwerking van de recente fosfaatregelgeving in Nederland een extra bedreiging te zijn voor het voortbestaan van de zeldzame runderrassen. Zie o.a. Nederlandse koe bevindt zich in 'gevarenzone'.

De rassen zijn alleen levensvatbaar op lange termijn wanneer de populaties kunnen groeien. Wanneer de populatiegrootte voldoende is (meer dan 6000 raszuivere fokdieren) dan kan inteelt in de hand worden gehouden en is een effectief fokprogramma mogelijk.

Nieuwe initiatieven, vermarkting van specifieke producten, en nieuwe veehouders zijn nodig om dit unieke levend erfgoed in stand te houden. Het beleid van de nationale overheid, provincies en terreineigenaren moet daarbij helpen.