big data computer algoritmes

Nieuws

Meer inzicht door toepassen computeralgoritmes

Gepubliceerd op
8 juli 2016

Het onderzoek naar diergezondheid levert ons heel veel data op. We kunnen bijvoorbeeld snel de complete genetische code van virussen en bacteriën bepalen. Het wordt pas echt interessant als deze nieuwe data worden gecombineerd met bestaande data. De bio informatica helpt ons om deze enorme hoeveelheden data te combineren, te analyseren en te interpreteren. Zo kunnen antwoorden verkregen worden op biologische vragen. Dat stelt ons in staat om conclusies te trekken over herkomst en risico’s van ziekten. Dit zorgt voor nieuwe kennis en toepassingen op het gebied van diergezondheid, voedselveiligheid en epidemiologie.

Bio-informatica voor verbeteren diagnostiek dierziekten en nieuwe behandelmethodes

'Wetenschappers hebben de beschikking over nieuwe technieken om genetische en immunologische data te verkrijgen en metingen te doen aan het gedrag en de leefomgeving van dieren. Daaruit komen zoveel gegevens, dat computerprogramma’s nodig zijn om ze te analyseren. CVI gebruikt de bio-informatica voor het verbeteren van de diagnostiek van dierziekten en de zoektocht naar nieuwe behandelmethodes.'

Bekijk hier het gehele artikel

Bron: Tijdschrift voor Diergeneeskunde - juli 2016