Nieuws

Meer inzicht nodig in diergezondheid en dierenwelzijn bij vervolg antibioticabeleid

Gepubliceerd op
8 maart 2016

Zorg voor betrouwbare gegevens over ziekte, sterfte, antibioticagebruik, risicofactoren en welzijn in de dierhouderij, en ontwikkel indicatoren om diergezondheid en dierenwelzijn te monitoren. Onderzoek en praktijk kunnen daar dan op voortbouwen.

Dat adviseert de Raad voor Dierenaangelegenheden (RDA) in zijn op 8 maart 2016 verschenen zienswijze. De RDA was gevraagd om een uitspraak over de invloed van het verminderde antibioticagebruik op diergezondheid en dierenwelzijn, maar concludeerde dat daarvoor nog te weinig betrouwbare gegevens voorhanden zijn.

Dik Mevius (CVI) leverde een bijdrage aan het forum, bestaande uit Raadsleden en twee niet-Raadsleden, dat de zienswijze samenstelde.

Zie:

Staatssecretaris Van Dam van Economisce Zaken heeft de zienswijze van de RDA aan de Tweede Kamer aangeboden. Lees de Aanbiedingsbrief aan Tweede Kamer van Adviezen RDA SDa en KPMG inzake antibioticumbeleid veehouderij.