Nieuws

Meer klachten bij COPD-patiënten in omgeving van veehouderijen

Gepubliceerd op
12 maart 2015

Rond veehouderijen wonen minder mensen met astma en COPD. Maar COPD-patiënten die in de buurt van veehouderijen wonen, hebben vaker problemen van de luchtwegen dan mensen met COPD die ergens anders wonen. Dit blijkt uit de eerste resultaten van het onderzoek ‘Veehouderij en gezondheid van omwonenden’ uitgevoerd door IRAS en het Nivel. Hiermee worden bevindingen uit het in 2011 uitgevoerde IVG-onderzoek bevestigd.

Het VGO onderzoek vindt plaats binnen een consortium van RIVM, IRAS, Nivel en WUR.

Meer informatie over VGO (en publiekssamenvatting,) is te vinden in het VGO dossier van RIVM.

Project