Meer mogelijkheden voor wetenschappelijk onderzoek met onbemande vliegtoestellen

Nieuws

Meer mogelijkheden voor wetenschappelijk onderzoek met onbemande vliegtoestellen

Gepubliceerd op
22 april 2015

Onbemande vliegtoestellen geven nieuwe mogelijkheden voor het doen van wetenschappelijk onderzoek. Zo kun je met een ‘fixed wing-vliegtuig’ gedetailleerde 3D-modellen maken van een bepaald gebied, bijvoorbeeld voor onderzoek naar erosie en het in kaart brengen van grotere gebieden. Met een ‘octocopter’ kun je onderzoek doen naar bijvoorbeeld precisielandbouw, vegetatie, bossen en het karteren van specifieke mariene gebieden, zoals koraalriffen.

Onderzoek vanuit de lucht met deze vliegtoestellen heeft een groot (tijd en geld) voordeel ten opzichte van onderzoek vanaf de grond of met behulp van satellieten. Onderzoekers van Wageningen Universiteit en Alterra hebben als een van de eerste onderzoekgroepen in Nederland onlangs een bedrijfsontheffing gekregen voor het doen van onderzoek met deze onbemande vliegtoestellen (Unmanned Aerial Vehicles, UAV’s). Dit is een erkenning dat de luchtvaartautoriteit (Inspectie Leefomgeving en Transport) Wageningen UR als een professionele luchtvaartentiteit ziet, inclusief de trainingen, systemen en operationele vluchtprocedures.

De Unmanned Aerial Remote Sensing Facility (UARSF) van Wageningen UR heeft de beschikking over twee octocopters en een fixed wing-vliegtuig om onbemande vluchten uit te voeren voor allerlei onderzoek in het landelijk gebied. Deze onderzoekfaciliteit is een samenwerking van het Laboratorium voor Geo-informatiekunde en Remote Sensing en de leerstoelgroep Bodemfysica en Landbeheer van Wageningen Universiteit, en het onderzoekinstituut Alterra. Op dit moment zijn er negen gecertificeerde piloten. Alterra-onderzoeker Sander Mücher: “Afhankelijk van de toepassing van de operationele vlucht maken we gebruik van verschillende opnamesystemen, waaronder multispectrale, hyperspectrale en thermische camera’s. Voor de verwerking van de opgenomen beelden hebben we voor elk camerasysteem een eigen beeldverwerkingsketen opgezet. Het doel van de vlucht bepaalt ook of we met een fixed wing of met een octocopter vliegen.”

De Octocopters hebben een draagkracht van 2 kg en kunnen daarmee allerlei camerasystemen gebruiken, maar kunnen op een dag maximaal 30 ha in kaart brengen (5 ha per vlucht), terwijl het fixed wing-systeem makkelijk 500 ha op een dag in kaart kan brengen. De onbemande Wageningse toestellen worden ook internationaal ingezet, waarbij onder andere ervaring is opgedaan in Spanje, Bonaire, Frans Guyana, Indonesië en Rwanda.

“De flexibiliteit van onze onbemande vliegtoestellen geeft ons nieuwe mogelijkheden om met geavanceerde camera’s water- of nutriëntenvoorziening in gewassen zeer gedetailleerd in beeld te brengen,” zegt Lammert Kooistra van Wageningen Universiteit. “Omdat we dit kunnen combineren met bestaande satellietsystemen kunnen agrariërs de irrigatie en bemesting op hun bedrijf ruimtelijk optimaliseren, en tegelijkertijd zorgen voor een optimale timing. Hiermee kunnen zowel de oogsten als het gebruik van schaarse middelen worden verbeterd.”