Nieuws

Meer opbrengst door hoger organische stofgehalte

Gepubliceerd op
17 februari 2014

Het project Bodemkwaliteit Veenkoloniën is begin 2013 van start gegaan. Er worden verschillende praktisch toepasbare maatregelen getest voor een duurzaam bodembeheer in het zuidoosten van de provincie Groningen. Uit de eerste gewasopbrengsten van het proefperceel op PPO-locatie ’t Kompas in Valthermond, blijkt een relatie met het organische stof (OS)-gehalte. Een hoger OS-gehalte resulteerde in een hogere opbrengst van zomergerst (gemiddeld circa 10%) en in mindere mate van zetmeelaardappelen (gemiddeld 5-10%), mogelijk door een beter vochtvasthoudend vermogen op de plekken met meer organische stof.

In het proefperceel is een sterke afwisseling in het (OS)gehalte van 7 tot 25%. Naast de relatie met de opbrengst was er ook een verband te zien tussen organische stof en diverse bodemparameters zoals biomassa bacteriën, beschikbare koolstof en stikstof en fysische eigenschappen van de bodem (poriënvolume, bulkdichtheid). Om de variatie in OSgehalte beter in beeld te krijgen is in het najaar van 2013 een zeer intensieve bemonstering op de proefpercelen uitgevoerd. Ook  wordt er aanvullend onderzoek gedaan naar de ‘kwaliteit” van de organische stof, om mee te nemen in de verdere analyse van de gegevens. Deze gegevens bevestigen nog  weer eens dat organische stof zeer belangrijk is voor een goede productie.