Nieuws

Meer voedsel beschikbaar voor Afrikaanse boeren door markttoegang en variatie in inkomstenbronnen

Gepubliceerd op
26 januari 2016

"Deze nieuwe studie laat zien dat we ervoor moeten zorgen dat kleine boeren voor hun producten goede toegang hebben tot de markt én mogelijkheden hebben om hun inkomstenbronnen te variëren. Bijvoorbeeld door als dagloner buiten het bedrijf te werken. Daarmee krijgen de boeren en hun gezinnen een betere toegang tot voedsel voor hun eigen huishouden", zegt Ken Giller, hoogleraar Plantaardige Productiesystemen aan Wageningen University. "Op dit moment ligt een groot deel van de focus in het agrarisch onderzoek naar plattelandsontwikkeling in Afrika op het vergroten van de gewasopbrengsten. Dat is belangrijk, maar op zichzelf dus niet voldoende." De bevindingen zijn onlangs gepubliceerd in de Proceedings van de National Academy of Sciences (PNAS). De publicatie is de eerste in zijn soort: de onderzoekers gebruiken ‘big data’, afkomstig van kleine boerderijen.

Big data van kleine boerderijen geven nieuwe inzichten

Vanuit een unieke dataset waren onderzoekers in staat om beschikbaarheid van voedsel voor 72% van de huishoudens te voorspellen. Daarvoor gebruikten ze slechts op drie variabelen: de grootte van het huishouden, de oppervlakte van het bedrijf en de hoeveelheid vee. 'Dit is een hele prestatie binnen het grote continent Afrika met al zijn diversiteit aan culturen en milieus - van veehoeders tot aan kleine boerderijen in de bergachtige hooglanden’, aldus Giller

13.000 boeren uit 17 landen

Elk jaar doen duizenden huishoudens in sub-Sahara Afrika mee aan onderzoek, waarbij elk project een nulmeting van enkele honderden huishoudens heeft. Ken Giller: 'We zagen dit als een kans - wat als we al deze enquêtes bij elkaar kunnen brengen? Zo hebben we een dataset gekregen van maar liefst 13.000 huishoudens op 93 locaties in 17 landen in sub-Sahara Afrika, en is het de brede geografische dekking die de kracht van dit onderzoek vertegenwoordigt.'

Deze studie bouwt voort op eerder werk dat Wageningen UR deed in de N2Africa project in de afgelopen jaren.