Nieuws

Meeste agrarische ondernemers positiever over toekomst

Gepubliceerd op
12 februari 2014

Het vertrouwen van agrarisch ondernemers is in het vierde kwartaal van 2013 gestegen ten opzichte van het derde kwartaal. Ook de verwachtingen voor de komende jaren zijn volgens de meting iets positiever.

Dit blijkt uit de meting van de Agro Vertrouwensindex van half januari 2014. De respons was deze keer ruim 500 agrarische ondernemers. De index is een coproductie van het ministerie van Economische Zaken, LTO Nederland, Flynth adviseurs en accountants en LEI Wageningen UR. De participerende organisaties zetten zich in om het aantal deelnemende ondernemers verder uit te breiden. Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken: “De agrarische sector speelt een grote rol in het herstel van de Nederlandse economie. Nederland is wereldspeler op het gebied van de landbouw. Het is dan ook een positief signaal dat het vertrouwen binnen de landbouwsector een stijgende tendens vertoont”.

De stemming op melkveebedrijven is voor de vijfde maal op rij gestegen. De melkprijzen bevinden zich al enige tijd op een historisch hoog niveau, terwijl de voerprijzen iets zijn gedaald. Ook zijn bedrijven in de pluimveehouderij en opengrondstuinbouw positiever over de huidige bedrijfssituatie. De stemming in de akkerbouw is stabiel. In de glastuinbouw en varkenshouderij daalde de stemming iets. 

Voor het komende jaar is het optimisme in de agrarische sector  iets gestegen, met name in de glastuinbouw. Ondernemers blijven voorzichtig omdat het effect van kosten op de bedrijfsvoering iets negatiever wordt ingeschat dan in het derde kwartaal van 2013. Daarentegen verwacht de sector, ten opzichte van de vorige meting, betere opbrengstprijzen en een hogere productie waardoor omzet en winst zullen toenemen. Sub-sectoren wijken soms af van dit beeld.


Ondernemers zijn gemiddeld ook positiever over de vooruitzichten op de wat langere termijn. De verwachting van melkveebedrijven blijft gelijk, terwijl die van akkerbouwbedrijven daalde. Opvallend optimistischer zijn de glastuinbouwbedrijven.

Nederland sluit met de Agro Vertrouwensindex aan bij soortgelijke barometers in Duitsland, Frankrijk, België, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Polen, Hongarije, Roemenië en Italië.  Zo ontstaat een Europese stemmingsmeting. Het gaat hierbij niet om prijzen, maar de trendmatige ontwikkeling van de stemming. Die wordt beïnvloed door onder meer markten (zowel aan kosten- als afzetzijde), weer, ziekten/plagen en overheidsbeleid. Bij een recente vergelijking bleek dat Nederlandse ondernemers opvallend positief gestemd waren in vergelijking met die van hun collega’s in de meeste andere Europese landen.