Meetprotocol voor natte materalen

Nieuws

Meetprotocol voor natte materialen

Gepubliceerd op
26 november 2015

Er is behoefte aan een gestandaardiseerd protocol voor het meten van natte kasdekmaterialen voor materiaalvergelijkingen onder gestandaardiseerde omstandigheden. In diverse bijeenkomsten gericht op diffuus glas en condensatie is door de tuinbouwsector aangegeven dat zij dit als belangrijke kennis zien. Wageningen UR Glastuinbouw ontwikkelt in een nieuw project in het kader van Kas als Energiebron zal een betrouwbaar en robuust meetprotocol voor natte kasdekmaterialen, die ‘snelle’ metingen van diverse materialen mogelijk maakt.

Het meten van de lichtdoorlaat van kasdekmaterialen is voor de sector een standaard procedure geworden voor productvergelijking en kwalificatie. Bij de diversificatie van glassoorten zoals die zich de laatste jaren met de komst van AR coatings en diffuse glazen heeft voorgedaan is gebleken  dat de optische eigenschappen ‘onvoorspelbaar’ veranderen wanneer er sprake is van condensatie aan de binnenkant van de kas en/of regen aan de buitenkant.

Zo wordt de transmissie vaak lager bij druppelvorming op vlakglas of op hydrofobe materialen maar wordt deze vaak hoger bij materialen met een oppervlaktestructuur en of met een hydrofiele coating. Ook de Haze van diffuse materialen wordt vaak beïnvloedt door condens. Omdat een kasdek vaak nat is, vooral tijdens de winter, is het belangrijk de lichttransmissie te weten onder natte omstandigheden, vaak tijdens periodes dat licht de beperkende groeifactor is.

Uit eerder onderzoek is gebleken dat het meten van de transmissie van natte materalen niet eenvoudig en soms erg tijdrovend is. Condensatie moet opgewekt worden met behulp van de juiste combinatie van temperatuur en luchtvochtigheid, het materiaal moet onder een helling liggen en de meting moet erg nauwkeurig zijn om de soms kleine verschillen te kunnen meten. Vandaar de ontwikkeling van het gestandaardiseerde protocol door Wageningen UR Glastuinbouw.

Dit project wordt gefinancierd door de Kas als Energiebron