Nieuws

Megaoperatie op de campus

Gepubliceerd op
24 december 2018

Terugkijkend op het afgelopen jaar was 18 oktober 2018 een cruciale dag voor de elektriciteitsvoorziening op de campus. Onze stroom vanuit het verdeelstation in Renkum komt sinds die dag op een andere plaats de campus binnen. Niks van gemerkt zal je als bewoner van de campus zeggen. En dat was nu juist de bedoeling. Dankzij de inzet van team 10kV, zo’n 40 man sterk, hebben de medewerkers en studenten geen hinder ondervonden van deze megaoperatie. Meer weten over wat er komt kijken bij een dergelijke operatie? En lezen over het ‘billenknijpmomentje’ van de collega’s die hier bij betrokken waren? Lees dan snel verder.

Inkoopstation verhuizen

Dat niemand wat van deze omzetting heeft gemerkt had heel wat voeten in aarde. Letterlijk en figuurlijk, want er ging heel wat graafwerk en denkwerk aan vooraf. Eric Steinebach, sectiehoofd Bouw en Huisvestingsmanagement van het Facilitair Bedrijf, legt uit dat er een paar redenen waren om de hele operatie te starten. Allereerst een hele praktische: “Ons inkoopstation, zeg maar onze ‘meterkast’, stond op de plaats waar nu Unilever aan het bouwen is. Die moest daar dus weg. We hebben deze gelegenheid meteen aangegrepen om de 10 kV kabels slimmer te leggen, waardoor we de bedrijfszekerheid van onze stroomvoorziening konden verhogen. Nu kunnen we een deel uitschakelen zonder dat de gebouwen zonder stroom komen. Dat heeft grote voordelen bij toekomstig onderhoud.”

Meerdere stroomkabels gekoppeld 

Peter van Egmond, projectleider elektrotechniek FB, vertelt dat er op het nieuwe inkoopstation (nu achter Hogeschool Aeres) nu nog één voedingskabel (van 10 kVolt) vanuit Rekum binnenkomt. Eind 2019 komt daar nog een tweede voeding bij. Deze komt dan uit het nog door Liander te bouwen schakelstation. Dat station wordt weer gevoed door twee voedingskabels die via een van elkaar gescheiden tracé uit Renkum komen. Vanaf het nieuwe inkoopstation start het WUR-kabelnet en lopen er nu vijf verdeelkabels onder de Dreeslaan door om de campus van stroom te voorzien. “Deze kabels liggen nu ook verder uit elkaar dan voorheen ter verhoging van de bedrijfszekerheid en de veiligheid. Niemand graaft vijf kabels in één keer kapot! Ook hebben we koppelingen tussen die vijf kabels gemaakt, om bij calamiteiten te kunnen doorkoppelen en zo altijd voeding naar de campus houden.”

Een jaar voorbereiding

Een jaar van te voren was Martijn Hoenkamp al begonnen met de voorbereidingen. Eric Steinebach heeft dit gaandeweg overgenomen. Een projectteam van zo’n tien man heeft gepuzzeld, principeschema’s gemaakt, stappenplannen geschreven en een draaiboek van 30 pagina’s opgesteld. Het risico op stroomuitval was door de gedegen voorbereiding sterk gereduceerd, maar is nooit uit te sluiten. Eric Steinebach: “Stel dat het misgaat, dan moet je ook een noodscenario klaar hebben liggen. En portofoons, want na een half uur zou ook geen communicatie via mobieltjes meer mogelijk zijn. De mobiele zendmast heeft namelijk een accu voor een half uur.” De praktische uitvoering was in handen van het team 10 kV met WUR-medewerkers zoals locatiemanagers en technische installatie beheerders (TIB-ers) en externe partijen, zoals Kenter (aanleggen lokale bekabeling), Liander (elektriciteitsvoorziening) en Bredenoord (leverancier noodstroomaggregaten op diesel met een totaalvermogen van 1 miljoen Watt). De externe partijen waren 22 weken van tevoren al vastgelegd om op 18 oktober paraat te zijn.

Het moment suprême

“Alle verloven voor betrokken WUR-medewerkers waren ingetrokken voor 18 oktober”, vertelt Henk van Huenen,. “Niet gebruikelijk, sommigen moesten hiervoor privé-afspraken afzeggen, maar alle technische gebouwbeheerders en medewerkers TIB moesten stand by staan voor het geval het mis mocht gaan. Dan zouden veel apparaten met de hand gereset moeten worden.” Om 06.45 uur werden de noodaggregaten (8 stuks) gestart, geleidelijk werd het vermogen opgevoerd, om 07.00 uur liepen noodstroom en normale stroom parallel en kon de 10 kV voeding via de elektriciteitscentrale naar nul. Zowel Eric, Peter en Henk spreken van een ‘billenknijpmomentje’. De gehele dag werden de 10kV-leden per WhatsApp op de hoogte gehouden van de voortgang van de diverse stappen in het proces. Henk: “Gelukkig ging alles goed en konden we na zes uur dezelfde procedure in omgekeerde volgorde uitvoeren.” Eric: “Vrijdagmiddag 19 oktober hebben we met z’n allen bij het nieuwe inkoopstation gevierd dat de hele operatie goed was verlopen. Het hele team 10kV kreeg een Wagenings biertje voor thuis en onder het genot van een colaatje werd nagepraat. We zijn gepast trots dat alles zonder problemen is verlopen. En dat de WUR collega’s en studenten dankzij de gedegen voorbereiding niks van de ingreep hebben gemerkt.”

De nazorg

Bij de risico-inventarisatie vooraf is er door de locatiemanagers stilgestaan bij wat er gebeurt als de spanning écht weg zou vallen. Peter: “Hierbij kwamen zaken in de bedrijfsvoering naar voren die beter kunnen. Ook de noodscenario’s die voor deze omzetting gemaakt zijn, kunnen van pas komen in zo’n geval. Daarom ben ik samen met een adviseur bezig om de opgedane kennis om te zetten in standaardprocedures.” Eric stelt dat de omzetting heeft gezorgd voor een stuk bewustwording bij alle betrokkenen op alle locaties. Als gevolg daarvan houden we de bestaande procedures nog eens tegen het licht en passen ze aan op de huidige situatie. “Noem het een opfrisbeurt voor onze bedrijfszekerheid.”

Het oude inkoopstation (gebouwtje met blauwe deuren) staat ingeklemd  in de nieuwbouw van Unilever. Het is inmiddels gesloopt.
Het oude inkoopstation (gebouwtje met blauwe deuren) staat ingeklemd in de nieuwbouw van Unilever. Het is inmiddels gesloopt.
Het maken van boringen voor de kabels onder de Mansholtlaan.
Het maken van boringen voor de kabels onder de Mansholtlaan.

De nieuwe hoogspanningskabels naar de Campus. Eerst dikker (bovenin),  daarna opgedeeld (achter de zwarte verbindingsmoffen) in kleinere diameters  om ze te kunnen buigen om ze in de schakelaars aan te sluiten.
De nieuwe hoogspanningskabels naar de Campus. Eerst dikker (bovenin), daarna opgedeeld (achter de zwarte verbindingsmoffen) in kleinere diameters om ze te kunnen buigen om ze in de schakelaars aan te sluiten.
Het nieuwe inkoopstation, de 8 noodaggregaten met brandstoftanks, twee containers met trafo’s, de 10kV synchronisatie unit en de 10kV kabelhaspels.
Het nieuwe inkoopstation, de 8 noodaggregaten met brandstoftanks, twee containers met trafo’s, de 10kV synchronisatie unit en de 10kV kabelhaspels.