Nieuws

Melkprijs stijgt op lange termijn minder hard dan verwacht

Gepubliceerd op
10 april 2015

De afschaffing van de melkquotering per 1 april jongstleden leidt tot een toename van de melkproductie. Naar verwachting stijgt de Nederlandse melkproductie de komende 10 jaar met circa 17% en van de EU met 8%. Dit betekent dat de prijzen minder hard stijgen dan eerst werd aangenomen. Daarnaast staan een aantal bedrijven voor de uitdaging hun strategie te herzien en in te zetten op een optimale en duurzame productieontwikkeling, rekening houdend met de randvoorwaarden vanuit het milieu (mest). Dat zijn enkele opvallende punten in de studie ‘What will happen after the EU milk quota system expires in 2015? An assessment of the Dutch dairy sector’, die LEI Wageningen UR vandaag publiceert.

De geprognosticeerde toename hangt af van de verwachte marktomstandigheden (in het bijzonder de melkprijsontwikkeling), en van andere factoren die bepalend zijn voor de structuur van de Nederlandse zuivel en een toenemende vraag in Azië. Sinds 2006 zijn de prijzen voor melkproducten op een hoger niveau, en de verwachting is dat dit zo blijft in de toekomst. Al zullen door een hogere Europese productie dan eerder geschat door de OECD-FAO de prijzen minder hard stijgen dan eerst werd aangenomen.

Melkproductie Europa

Naar verwachting zal de melkproductie in de omringende EU-lidstaten ook toenemen. Met name in Noord-Europa zal de melkproductie groeien,  met uitzondering van Scandinavië. De toename van de melkproductie in Polen, Duitsland, Denemarken, Verenigd Koninkrijk, Ierland en België en Frankrijk  wordt geschat op circa 12 miljoen ton. Er zijn ook lidstaten waarin de melkproductie onder druk komt te staan, maar per saldo zal de melkproductie in de komende 10 jaar in de EU met circa 8% toenemen.

Fluctuerende prijzen

De EU zal in de toekomst als gevolg van de productiestijging  aanzienlijk meer zuivelproducten exporteren, wat betekent dat ook de Nederlandse melkveesector afhankelijker wordt van de prijzen op de wereldmarkt die behoorlijk kunnen fluctueren.