Nieuws

Melkveefonds-projecten nieuwe telg Verantwoorde Veehouderij

Gepubliceerd op
22 november 2018

Het Melkveefonds financiert praktijkgericht onderzoek en kennisverspreiding voor een competitieve duurzame melkveehouderij. Deze informatie is nu terug te vinden op de eigen website in de portal Verantwoorde Veehouderij. De projecten en nieuwsberichten zijn hier overzichtelijk gepresenteerd. Daardoor onderscheiden deze berichten zich en zijn ze duidelijk verbonden met Melkveefonds-projecten.

De Melkveefonds-projecten die door, of mede door onderzoekers van Wageningen University & Research worden uitgevoerd, zijn vanaf nu gebundeld op de nieuwe website www.melkveefondsprojecten.nl in de portal Verantwoorde Veehouderij. Zowel de projecten als de nieuwsberichten zijn hier terug te vinden. Een aantal projecten met medefinanciering door het Melkveefonds heeft een eigen projectsite en die zijn ook in het overzicht opgenomen. Projecten waarbij Wageningen Livestock Research betrokken is worden tevens op hun site gepubliceerd.

Financiën

Het Melkveefonds is gevuld met gelden die zijn vrijgekomen uit de verkoop van voormalige melkveeproefbedrijven. De Melkvee Advisory Board, die bestaat uit vertegenwoordigers van LTO Nederland en Wageningen University & Research, beslist over de besteding van Melkveefondsgelden. Met dit geld wordt een belangrijke vernieuwende bijdrage geleverd aan het versterken van de kennisinfrastructuur, die past in de sectorvisie van LTO Nederland: ‘Visie 2025, samen naar een nieuwe wij’.

Communicatie

De resultaten van door het Melkveefonds (mede)gefinancierde projecten worden onder de aandacht gebracht in de Attentiemail Rundveehouderij met vermelding van het Melkveefonds als één van de partners. Zo wordt melkveehouderijkennis breed verspreid.

Via projectpagina’s, nieuwsberichten en andere producten wordt gecommuniceerd wie financier(s) en betrokken organisaties zijn binnen en buiten WUR. Door deze opzet wordt op een uniforme wijze duidelijk gemaakt welk onderzoek is gedaan en welke organisaties daaraan hebben bijgedragen.

Tips en verbeteringen? Laat het ons weten.

Nieuwsgierig naar de nieuwe website? Breng een bezoek aan www.melkveefondsprojecten.nl.