Nieuws

Melkveehouder krijgt hulp bij inzet van natuurlijke producten voor gezonde dieren

Gepubliceerd op
9 september 2016

RIKILT Wageningen University & Research heeft het ‘Stalboekje Melkvee 2016’ uitgebracht. Dit is een nieuw boekje in de serie Stalboekjes waarin melkveehouders tips krijgen voor het gebruik van kruiden en andere natuurlijke producten. Voor veehouders is het vaak onduidelijk hoe zij plantaardige producten zinvol kunnen toepassen. Veel boeren hebben behoefte aan praktische informatie over het ‘natuurlijk’ gezond houden van hun vee.

De grootste meerwaarde van kruiden en andere natuurlijke producten is dat de dieren gezond door perioden van stress kunnen komen. De kans op dierziektes verkleint hierdoor en op de langere termijn draagt dit bij aan robuustere dieren in de melkveehouderij.

Stalboekje Melkvee 2016

In het stalboekje staat een overzicht van de kruiden en andere natuurproducten die effect kunnen hebben bij verschillende gezondheidsproblemen. Ook worden suggesties gegeven over de inzet van natuurproducten als aanvulling op algemene managementmaatregelen. In de bijlage van het boekje staat een overzicht van onderzoek en literatuur bij de producten. Zo geeft het boekje de dierenarts inzicht in welke producten op de markt zijn en het onderzoek wat daarnaar is verricht.

Behalve het boekje voor melkvee verschenen reeds eerder stalboekjes over vleeskalveren, biologisch melkvee, varkens en pluimvee. De boekjes zijn ontwikkeld met medewerking van het Instituut voor Etnobotanie en Zoöfarmacognosie. Geïnteresseerden kunnen de stalboekjes downloaden via de site van het RIKILT.