Melkveehouders kunnen aanmelden voor Proeftuin Veenweiden

Nieuws

Melkveehouders kunnen aanmelden voor Proeftuin Veenweiden

Gepubliceerd op
7 maart 2016

Melkveehouders uit het westelijk veenweidegebied kunnen zich vanaf nu aanmelden voor het driejarige programma Proeftuin Veenweiden Natura 2000. Het gaat in eerste instantie om de selectie van pilotbedrijven. Gegadigden kunnen zich tot 23 maart a.s. aanmelden via de website van veenweiden. Daar is ook meer informatie te vinden over de vereisten voor deelname.

Later dit jaar wordt de groep uitgebreid naar 100 deelnemers. Deze tweede fase deelnemers gaan het programma op een minder intensieve wijze volgen.

De Proeftuin is een initiatief van LTO Noord en Wageningen UR Livestock Research. De uitvoering van het programma is in handen van Wageningen UR, LTO Noord, VIC Zegveld, PPP-Agro Advies en het Louis Bolk Instituut.

Het innovatieprogramma Proeftuin Veenweiden heeft groen licht gekregen van Provincie Zuid Holland en het ministerie van Economische Zaken. Het driejarig programma krijgt verder financiƫle en inhoudelijke steun van LTO Noord. Tevens worden met Provincies Utrecht en Noord Holland projecten voorbereid die in samenhang met het programma worden uitgevoerd.

Meer informatie en aanmelden

Bezoek de website: www.veenweiden.nl en vindt hier meer informatie over deelname. U kunt ook contact opnemen met Teus Verhoeff, PPP-Agro, t.verhoeff@ppp-agro.nl