Chemische stoffen

Nieuws

Mengsels van chemische stoffen in onze voeding nader onderzocht

Gepubliceerd op
23 juni 2015

RIKILT en Biometris, onderdelen van Wageningen UR, werken mee aan een project waarin onderzoek gedaan wordt naar de schadelijkheid van mengsels van chemische stoffen die we via onze voeding binnenkrijgen.

Zo is bijvoorbeeld van een aantal pesticiden bekend dat ze bij hoge concentraties schadelijk kunnen zijn voor lever en het hormoonstelsel. Tot op heden is het niet mogelijk om goede inschattingen te maken over de risico’s van de inname van mengsels van chemische stoffen. Het Europese project EuroMix moet hier verandering in brengen.

Testen van mengsels op toxiteit

Het doel van EuroMix is om een strategie te ontwikkelen voor de risicobeoordeling van mengsels van chemische stoffen. RIKILT Wageningen UR is betrokken in een onderdeel van het project dat onderzoekt of bestaande en nieuwe toxicologische methodes bruikbaar zijn voor het testen van mengsels op toxiciteit. Daarbij wordt ook bekeken of deze methodes ingezet kunnen worden als alternatief voor de huidige toxiciteitstesten met proefdieren. 

Biometris Wageningen UR is betrokken in een onderdeel van het project dat modelconcepten integreert voor praktische risicobeoordeling. Biometris creëert een e-platform van modellen en data die vrij voor stakeholders beschikbaar zijn, ook na de looptijd van het project.

22 partners

In EuroMix (European test and risk assessment strategy for Mixtures) werken 22 partners samen onder leiding van het RIVM. Het project is opgenomen in het Europese Onderzoeksprogramma Horizon 2020 en de Europese Commissie heeft een bedrag van 8 miljoen uitgetrokken voor de realisatie.

Voor meer informatie over Euromix kijkt u de op site van het Rijksinsituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).