Mengteelt is goed voor de bodem

Nieuws

Mengteelt is goed voor de bodem

Gepubliceerd op
9 maart 2015

Onderzoekers van Wageningen University en China Agricultural University hebben aangetoond dat mengteelt goed is voor de bodem. Na acht jaar mengteelt was het gehalte aan bodemorganische koolstof in vergelijking met ‘monoteelt’ met 4% toegenomen en het gehalte organische bodemstikstof met 10% toegenomen. Zij publiceerden hun onderzoek in het wetenschappelijke tijdschrift Global Change Biology.

Mengteelt kan daarmee een bijdrage leveren aan het in de bodem vastleggen van het broeikasgas CO2. Mengteelt vermindert ook de uitspoeling van nutriënten naar het grondwater, omdat mengteelten de voedingstoffen efficiënter opnemen. Verhoging van organische koolstof en organische stikstof in de bodem verbetert bovendien de bodemvruchtbaarheid, waardoor hogere opbrengsten gehaald kunnen worden.

Weinig gebruik in Westerse landbouw

Mengteelt van gewassen wordt veel toegepast door kleine boeren in minder ontwikkelde economieën, maar vindt weinig toepassing in de westerse intensieve landbouw. Toch heeft mengteelt voordelen: efficiënter landgebruik, natuurlijke onderdrukking van ziekten en plagen en betere benutting van natuurlijke hulpbronnen zoals water en nutriënten.

Het nu gepubliceerde onderzoek toont aan dat mengteelt ook een positieve bijdrage kan leveren aan zogenaamde ecosysteemdiensten, die op langere termijn en op hogere schaalniveaus van waarde zijn, zoals het vastleggen van CO2.

Publicatie in Global Change Biology