Nieuws

Mengteelten met erwten als tussengewas

Gepubliceerd op
20 oktober 2017

De klankbordgroep ruwvoeder en vruchtwisseling bezocht begin april 2017 de proefvelden van Nordic Maize Breeding en in juni 2017 de meerjarige proef van maïs met tussengewassen in de Moer. De bezoekers bediscussieerden samen met de onderzoekers de kansen en uitdagingen voor een rogge/erwten tussengewas na een kort seizoen maïsgewas.

Kansen

Met rogge/erwten is het mogelijk om een goed tussengewas te telen en te oogsten. De opbrengst van het tussengewas compenseert de wat lagere opbrengst van de kort seizoen maïs. De verwachting is dat dit positief is voor de bodemkwaliteit, door de relatief vroege oogst en een betere groenbedekking in winter en voorjaar.

Uitdagingen

De uitdaging bij dit tussengewas is dat de regelgeving aangepast moet worden voor gebruik op zandgrond. Op dit moment mag erwt of veldboon niet bijgemengd worden in de verplichte groenbemester. Op basis van metingen en gegevens uit de experimenten in het ruwvoeder en bodemonderzoek moet worden aangetoond dat deze nieuwe ontwikkeling geen verslechtering geeft van de stikstofuitspoeling gedurende de winter.