Persbericht

Mensen met een beperking krijgen zelfvertrouwen door watersport

Gepubliceerd op
14 november 2017

Deelname aan watersportactiviteiten van Stichting SailWise levert meer op dan een onvergetelijke vakantie: Er zijn positieve invloeden op het gebied van zelfredzaamheid, zelfvertrouwen, stressbestendigheid en het accepteren en weer opnieuw leren kennen van het eigen lichaam. De bijdrage van de vrijwilligers is daarbij van essentieel belang.

SailWise is een organisatie die watersportactiviteiten mogelijk maakt voor mensen met een lichamelijke, zintuigelijke of verstandelijke beperking. In opdracht van SailWise onderzocht de Wetenschapswinkel van Wageningen University & Research (WUR) wat de meerwaarde is van deelname aan watersportactiviteiten zoals SailWise die aanbiedt. Het onderzoek richtte zich met name op de doelgroep revalidanten en op jongeren van 16 tot 30 jaar.

Belangrijke resultaten van het project:

  1. SailWise speelt goed in op de diversiteit in achtergrond en behoeftes van de verschillende deelnemers.
  2. Deelname aan watersportactiviteiten bij SailWise is méér dan alleen ‘een onvergetelijke vakantie’. Deze meerwaarde blijkt uit positieve invloeden op onder meer zelfredzaamheid, zelfvertrouwen, stressbestendigheid en het accepteren en weer opnieuw leren kennen van het eigen lichaam.
  3. De bijdrage van de vrijwilligers is van essentieel belang voor de (positieve) ervaringen die de deelnemers ondervinden. Daarbij refereren zowel deelnemers als vrijwilligers aan de ‘unieke SailWise-aanpak’. Daarmee bedoelen ze een informele en relaxte sfeer waarin alles mogelijk is, geen betutteling maar een sfeer waarin iedereen betrokken is bij besluitvorming en bij taken die uitgevoerd moeten worden.
    Deelnemers waarderen de gelijkwaardige positie van deelnemer en vrijwilliger en verleggen daarmee hun grenzen. Ze hebben het gevoel samen op avontuur te zijn.
  4. De meerwaarde van deelname aan watersportactiviteiten blijkt het grootst bij: revalidanten aan het einde van het (klinische) revalidatietraject; mensen die in de eigen omgeving onvoldoende uitgedaagd worden; jongeren die bezig zijn hun mogelijkheden te verkennen.
  5. Politieke ontwikkelingen zoals decentralisatie in de zorg en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt (in relatie tot vrijwilligerswerk) kunnen deelname aan sport- en actieve vrijetijdsbesteding van mensen met een beperking, in de weg zitten. SailWise zou daarom het belang van hun activiteiten voor deze doelgroep nadrukkelijker onder de aandacht van de politiek moeten brengen.
  6. De sub onderzoeken uit dit project dragen bij aan de wetenschappelijke ontsluiting van onderzoek in brede zin, naar de impact van sport en actieve vrijetijdsbesteding op mensen met een beperking.

In totaal werden binnen het SailWise project negen studentenonderzoeken uitgevoerd. Eén daarvan is inmiddels bewerkt voor publicatie in het boek Tourism, Health and Wellbeing in Protected areas (Wagenaar and Vaandrager 2017, in press).