Nieuws

Mest snel weg uit de stal: via goede roosters en frequent aflaten

Gepubliceerd op
5 maart 2014

Op Varkens Innovatie Centrum (VIC) Sterksel heeft eind 2012 en begin 2013 een onderzoek gelopen naar het frequent aflaten van mest uit mestpannen via onderdruk. Na enige aanpassingen is er een systeem voor de praktijk beschikbaar. In de afdeling voldeden composiet roosters erg goed.

Het doel was het ontwikkelen van een nieuw uitmestsysteem voor vleesvarkens waarbij mest dagelijks uit stallen wordt verwijderd via mestpannen waaruit de mest afgezogen wordt via onderdruk. Hierdoor wordt het stalklimaat frisser en vermindert de ammoniak- en geuremissie. Met het systeem wordt ook verse mest gewonnen, wat een hoge biogasopbrengst geeft.

Lees hier het volledige artikel