Hoe denken Nederlanders over dierenwelzijn? Dagblad Trouw zocht het uit.

Nieuws

Met onderzoek het dierenwelzijn bevorderen

Gepubliceerd op
16 mei 2014

Nederlanders hechten grote waarde aan dierenwelzijn, meldt dagblad Trouw op vrijdag 16 mei 2014. In meerdere artikelen in de bijlage 'De Verdieping' schrijft de krant hoe Nederlanders denken over de omgang met dieren, uiteenlopend van honden en katten tot aangespoelde walvissen, en van varkens en kippen tot olifanten. Wageningen UR doet veel onderzoek dat bijdraagt aan meer dierenwelzijn.

Huisdieren

Uit het rapport 'De staat van het dier', dat TNS NIPO maakte in opdracht van Trouw, blijkt bijvoorbeeld dat 88% van de ondervraagden vindt er een verbod moet komen op het fokken van honden op uiterlijke kenmerken. Wageningen UR is nauw betrokken bij het plan van aanpak van de Raad voor Beheer om het tij in de hondenfokkerij te keren. Ook is Wageningen UR betrokken bij de werkgroep Krulstaart, die strijdt tegen het couperen van dieren. Couperen zou volgens een grote meerderheid van de respondenten verboden moeten worden, blijkt uit dit onderzoek.

Veehouderij

Ook over boerderijdieren zijn Nederlanders ondervraagd. Ze vinden onder meer dat de koe in de wei thuishoort en denken dat het op steeds grotere schaal houden van dieren slecht is voor het dierenwelzijn. Wageningen UR doet heel veel onderzoek op dit gebied.

Staat van het dier

Wageningen UR bracht eerder ook twee rapporten uit onder de titel 'Staat van het dier'. Bekijk ze hier: