Nieuws

Met satellieten en robotica naar zelfrijdende systemen om akkers te bewerken

Gepubliceerd op
13 juni 2016

Op 17 en 18 juni wordt bij Jacob van den Borne, de beroemdste databoer van Nederland, een ‘FarmHack’ gehouden. Met een drone wordt de gewasgroei gemeten. Ook allerlei andere perceelsgegevens worden verzameld. “We gaan de gegevens vertalen in een systeem om plaatsspecifiek in het perceel tegen fytoftora te spuiten,” zegt Gerbert Roerink. "Alles met gebruik van beschikbare open data."

Robotica op de akker

Van oudsher kijken boeren zelf in het veld hoe hun gewassen groeien. Tegenwoordig zijn er trekkers met speciale sensoren. Inmiddels worden ook drones ingezet, om op perceelsniveau metingen te doen. En je kunt satellietbeelden gebruiken, met een resolutie van 6 bij 6 meter. Hiermee kun je binnen een perceel patronen onderscheiden. De resolutie is zelfs goed genoeg om te gebruiken voor plaatsspecifiek bemestingsadvies. Maar nog niet bijvoorbeeld voor de detectie van individuele planten. “Maar de ontwikkelingen op het gebied van robotica staan niet stil,” zegt Gerbert Roerink. “Zelfrijdende systemen om akkers te bewerken zijn nog experimenteel, maar ze komen er wel aan. De FarmHack is een middel om de systemen testen en meer bekendheid te geven. Voor bepaalde zaken, zoals onkruidbestrijding of gewasbescherming op plantniveau, heeft de boer namelijk behoefte aan zeer locatiespecifieke informatie, dus informatie met een fijne resolutie, waar hij zijn teeltmaatregelen op kan baseren.”

Satellietbeelden

Satellietbeelden zijn niet nieuw, in Wageningen wordt er al heel lang mee gewerkt, maar voor praktijktoepassingen moesten ze als technologie wel uitrijpen. Inmiddels ontsluit het satellietdataportaal satellietdata als open data. Zowel in ruwe vorm voor specialisten, als in voorbewerkte vorm, bestemd voor een grote groep gebruikers die geen ervaring heeft met het bewerken van satellietdata, maar deze wel graag wil toepassen. Met de komst van het satellietdataportaal zit de tijdscomponent er ook veel beter in. Er worden nu drie keer per week opnames gemaakt.

Jonge technologie

“Maar het is nog een jonge technologie,” zegt Gerbert Roerink, “in de zin dat we nog heel erg aan het ontdekken zijn op welke manier we er voor kunnen zorgen dat de boer er direct iets mee kan. Dat vraagt om het visualiseren en vervolgens interpreteren van data. Samen met agribusiness-partijen zoals de Suikerunie zijn we bezig om gewasspecifieke groeimodellen te ontwikkelen, die boeren moeten gaan ondersteunen bij het nemen van teeltmaatregelen. Want dat is uiteindelijk wat de boer nodig heeft: in de praktijk toepasbare wetenschappelijke kennis.”

Groenmonitor

De groenmonitor is een bestaande tool die daarvoor gebruikt kan worden. Op basis van satellietbeelden wordt de groenindex berekend, een indicator van de hoeveelheid groene biomassa. De groenindex kan vertaald worden naar landbouwkundige processen over de seizoenen heen. Zo kun je per perceel volgen wanneer er gezaaid en geoogst wordt en of er in de winter een groenbemester staat. Een primeur voor de FarmHack die binnenkort gehouden wordt, en waar Gerbert Roerink keynote speaker is, is bovendien dat de groenmonitor wordt uitgebreid met een download-knop, zodat je de data achter de groenmonitor zelf ook kan bevragen en downloaden. Het gebruik van deze data voor niet-commercieel gebruik is gratis.